Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

PF 2020

AKTUALIZOVANÉ – opatrenia platné od 19.12.2020

Covid-19

COVID-19 nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre dodávku pitnej vody a zabezpečenie odkanalizovania

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (PVPS, a.s.) je  od marca 2020 v pohotovosti a prijala nevyhnutné opatrenia v súvislosti s postupujúcou vírusovou infekciou COVID-19 v priebehu posledných dvoch týždňov. PVPS, a.s. ako subjekt hospodárskej mobilizácie naďalej zabezpečuje bezpečnú výrobu a distribúciu pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Prijaté opatrenia sú v úplnom súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhláseného rozšíreného núdzového stavu na Slovensku.

PVPS, a.s. je tiež  pripravená na situáciu, ak by sa zvýšil počet chorých, a to aj medzi jej zamestnancami. Z uvedeného dôvodu  sme zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov a dostatočné množstvo ochranných pomôcok pre všetkých  zamestnancov.

Naďalej pre nás zostáva najvyššou prioritou bezpečná dodávka pitnej vody, zabezpečenie odkanalizovania ale tiež bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov. Od začiatku pružne reagujeme na vzniknutú situáciu v závislosti od aktuálnych podmienok. Úplne sme uzatvorili všetky zákaznícke centrá, dezinfikujú sa kancelárske priestory,  pracovníci v teréne majú zabezpečené osobné ochranné prostriedky a obmedzili sme na minimum ich kontakt so zákazníkom,  zakázal sa vstup cudzích osôb do našich objektov. Niektoré činnosti, ako napr. výmeny vodomerov a realizácie nových prípojok, boli pozastavené úplne. K dnešnému dňu neboli v našej spoločnosti  hlásení žiadni infikovaní zamestnanci a všetky opatrenia sú nastavené tak,  aby sme zabezpečili dodávku  pitnej vody a verejných služieb, aj keď sa zvýši počet chorých ľudí aj medzi zamestnancami spoločnosti.
 

Kvalita vody nie je ohrozená

O kvalitu vody z vodovodu sa nemusíte obávať. COVID-19 je citlivý na široko používané prípravky na báze chlóru a nemá šancu na prežitie vo vodovodných sieťach.

Podľa správy WHO vírus COVID-19 nebol zistený pri zásobovaní pitnou vodou. Ukázalo sa, že ľudské koronavírusy sú citlivé na chloráciu a dezinfekciu ultrafialovým (UV) svetlom.  Keďže obalené vírusy sú obklopené membránou lipidových hostiteľských buniek, ktorá nie je robustná, je pravdepodobné, že vírus COVID-19 bude citlivejší na chlór a ďalšie dezinfekčné procesy oxidantu v porovnaní s mnohými inými vírusmi.

Laboratóriá Útvaru kontroly kvality pravidelné analýzy zdrojov, vodojemov ako aj  kontroly na jednotlivých stupňoch úpravy pitnej vody a  všetky mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšky sú evidované a priebežne vyhodnocované. Výsledky spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Dezinfekcia je zabezpečená v celej distribučnej sieti verejného vodovodu na maximálnu prípustnú hodnotu a  je intenzívne kontrolovaná pracovníkmi PVPS, a.s.

PVPS, a.s. zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie  na území celého regiónu svojej pôsobnosti, a to v okresoch: Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Pitnou vodou zásobujeme  309 360 obyvateľov.

 

 

Nové ceny stočného na rok 2019

Dňa 7.8.2019 spoločnosť PVPS, a.s. obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) cenové rozhodnutie č. 0008/2019/V, podľa ktorého došlo k zmene rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24.02.2017. S účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia sa mení cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Ostatné ceny zostávajú nezmenené.

Novú cenu stočného uplatní naša spoločnosť po vykonaní mimoriadneho odpočtu vodomerov v mesiacoch august a september 2019.

Biodiverzita do škôl

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. a spoločnosťou Veolia Energia pripravila pre základné školy svojich regiónov zaujímavý projekt pod názvom „Biodiverzita do škôl“.

Čítať viac “Biodiverzita do škôl”

Aktuálne o zmenách ceny vody

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 7.8.2019 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0008/2019/V od regulačného úradu ÚRSO, ktoré určilo novú maximálnu cenu stočného na obdobie do 31.12.2021. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom ostáva nezmenená od 1.1.2014.

Ceny v zmysle právoplatného cenového rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24.2.2017 a rozhodnutia č. 0008/2019/V zo dňa 29.7.2019, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

 

Ceny platné na obdobie od 1.7.2015 do 6.8.2019 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0904 1,3085

 

Ceny platné na obdobie od 7.8.2019 do 31.12.2021 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1164 1,3397

 

Cenník výkonov a služieb

Publikácie

Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia, vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

publikacie_planetaLeto2018_200 publikacie_planetaZima2017_200publikacie_planetaJesen2017_200

Kontakty

Call centrum  0850 111 800

 

Kontakt PVPS, a.s. Poprad:
Hraničná 662/17 Poprad 058 89
Tel.:  +421 52 7873 115
E-mail: info@pvpsas.sk

Dispečing na hlásenie havárií a porúch:
Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach

Poprad, Kežmarok

052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Dispečing – 053 415 52 16, 053 446 17 35 
Ústredňa – 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie

Dispečing + Ústredňa – 052 432 16 91Zákaznícke centrá:
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad
Duklianska 40, 052 01  Spišská Nová Ves
Levočská 34, 064 01  Stará Ľubovňa

Stránkové dni (zákaznícke centrum):

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00

Stránkové dni (podateľňa)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00

Stránkové dni (pokladňa a splátkové kalendáre)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00