Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Svetový deň vody

DenVody2017_196x184

Svetový deň vody

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov.
Koordinovaný je organizáciou UN –WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete.Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma odpadových vôd.

Čítať viac “Svetový deň vody”

Aktuálne o zmenách ceny vody

Nové ceny vodného a stočného na rok 2017

Dňa 1.3.2017 spoločnosť PVPS, a.s. obdržala cenové rozhodnutie č. 0215/2017/V na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021, ktoré rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Vedenie spoločnosti momentálne analyzuje spôsob, ako nové cenové rozhodnutie aplikuje do praxe v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 Z. z. a  so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Naša spoločnosť rešpektuje novú vyhlášku URSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, s účinnosťou od 16.2.2017 a postupuje v zmysle platnej legislatívy. Zároveň URSO podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ruší pôvodné rozhodnutie č. 0094/2017/V zo dňa 8.12.2016.

Chceme ubezpečiť všetkých zákazníkov, že PVPS aplikuje legislatívne zmeny v prospech zákazníkov. Zároveň žiadame zákazníkov o úhradu všetkých už vystavených faktúr za vodné a stočné v termíne splatnosti. Prípadný preplatok naša spoločnosť následne vráti.

 

Cenové výmery

Schválené ceny pre rok 2017

Čítať viac “Cenové výmery”

Tajný život vo svojich mestách

Print

Tajný život vo svojich mestách už čoskoro objaví 100 slovenských a českých škôl

Poprad (25. november 2016) – Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest už čoskoro odštartuje medzinárodný projekt Tajný život mesta. Od januára 2017 sa žiaci a učitelia v tomto projekte stanú bádateľmi a spoločnými silami budú objavovať divo rastúce rastlinné druhy vo svojom okolí. Bádateľsky orientované vzdelávanie je na Slovensku novinkou.
Čítať viac “Tajný život vo svojich mestách”

Nezabúdajme na vodomery v zimnom období

Nezabúdajme na vodomery v zimnom období 

Najväčším nepriateľom vodomerov v zime je hlavne mráz, ktorý môže poškodiť vodomer a spôsobí  nám zbytočné nepríjemnosti. Aby sme sa im vyvarovali, radi by sme Vám poskytli niekoľko praktických rád.

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:

  • šachtu dôkladne uzatvorte,
  • poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.),
  • vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná ).

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri  nehnuteľnosti:

  • ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer pomocou vhodných izolačných materiálov,
  • priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.

 

Chránime biodiverzitu

biely_potok_122. máj – Medzinárodný deň biodiverzity 

Medzinárodný deň biodiverzity bol vyhlásený Organizáciou spojených národov (OSN) na 22. máj. Dňa 22. mája 1992 bol v Nairobi prijatý text Dohovoru o biologickej diverzite. V Dohovore o biologickej diverzite je termín biologická diverzita definovaný ako “rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou”, termín biologická diverzita v zmysle Dohovoru označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov. Prijatím Dohovoru na konferencii OSN ako dokumentu medzinárodného práva sa dovŕšil proces vytvorenia konvencie, ktorá vytvára právne zastrešenie obdobným dohovorom orientovaným na ochranu prírody vcelku, ochranu voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov a ochranu prírodných zdrojov.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a  ochrana biodiverzity

V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz zanedbávaná. Téma podpory biodiverzity je pre nás jeden  z dlhodobých záväzkov udržateľnosti v oblasti ochrany životného prostredia.
Čítať viac “Chránime biodiverzitu”

Záväzky kvality poskytovaných služieb

Projekt Záväzky zákazníckych služieb zaručuje našim zákazníkom poskytovanie služieb podľa požiadaviek zákazníkov so zárukou najvyššej kvality. Prispôsobili sme otváracie hodiny zákazníckych centier, zákaznícka linka je k dispozícii 24 hodín nepretržite. Aby sme pomohli zákazníkom odhaliť nadmernú spotrebu vody, či úniky vody, sledujeme spotrebu a informujeme ich o neobvyklých výkyvoch. Čítajte viac

Kontakty

Call centrum  0850 111 800

Zákaznícke centrá:
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad
Duklianska 40, 052 01  Spišská Nová Ves
Levočská 34, 064 01  Stará Ľubovňa

Stránkové dni (zákaznícke centrum):

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00

Stránkové dni (podateľňa)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00

Kontakt:
Hraničná 662/17 Poprad 058 89

Tel.:  +421 52 7873 115

E-mail: info@pvpsas.sk

Napíšte nám

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa

Dispečing na hlásenie havárií a porúch:
Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach

Poprad, Kežmarok

052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Dispečing – 053 446 17 35
Ústredňa – 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie

Dispečing + Ústredňa – 052 432 16 91