Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Cenové výmery

Schválené ceny pre rok 2019

Rozhodnutie o cenách PVPS a.s. vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 7. 8. 2019 (rozhodnutie)
Rozhodnutie o cenách PVPS a.s. vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 24. 2. 2017 (rozhodnutie)
Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 07. 08. 2019 do 31. 12. 2019 (Cenový výmer č.1)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy (Cenový výmer č.2.1)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.2.2)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy – sviatky (Cenový výmer č.2.3)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie (Cenový výmer č.3.1)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.3.2)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie – sviatky (Cenový výmer č.3.3)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka (Cenový výmer č.4.1)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.4.2)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka – sviatky (Cenový výmer č.4.3)
Montáž vodovodnej a kanalizačnej prípojky (Cenový výmer č. 5)
Montáž vodomeru do vopred pripravenej vodomernej šachty (Cenový výmer č. 6)
Ceny prác pri prerušení a znovunapojení odberu vody na vodovodných prípojkách v prípade odstavenia neplatičov za odber vody (Cenový výmer č. 7)
Vyčerpanie vody z vodomernej šachty (Cenový výmer č.8)
Vyčerpanie obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd zo žúmp (Cenový výmer č.9)
Ceny za zneškodňovanie odpadov na ČOV (Cenový výmer č. 10)
Ceny laboratórnych rozborov pitných a odpadových vôd a kalov (Cenový výmer č. 11)
Poskytnutie mapového podkladu v digitálnej a tlačovej forme (Cenový výmer č. 12)
Poplatky za zmenu majiteľa a poplatky za vypracovanie vodohospodárskych stanovísk (Cenový výmer č.13)
Cena za úradné preskúšanie vodomeru (Cenový výmer č.14)
Prešetrenie neoprávnenej reklamácie a nesprávneho udania stavu vodomeru odberateľom (Cenový výmer č. 15)
Cena pri overovaní neoprávneného napojenia na verejnú kanalizáciu (Cenový výmer č. 16)