Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Energetická náročnosť prevádzky

 

Hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií

v zmysle zákona SNR SR č. 476/2008 Z. z. a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 428/2010 Z. z..

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a. s. Poprad
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36 500 968

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov

Množstvo predanej vody z verejných vodovodov

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov

Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2013 3 203 10 486 0,305  
2012 3 770 10 749 0,350  
2011 3 278 11 043 0,297  
2010
2 481 11 146 0,222  

 Komentár za rok 2013:  

·         V mesiacoch október až december dobré klimatické podmienky.

·         Nové odbery na VV ( Vodojem Spišská Belá, IBV Červený Jarok Sp. Nová Ves).

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií

Množstvo

odkanalizovanej

vody

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií

Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2013 9 797 10 528 0,931  
2012 10 270 10 698 0,960  
2011 9 835 10 682 0,921  
2010 9 693 10 776 0,899  

 Komentár za rok 2013:

·         Rekonštrukcia technológie na ČOV Levoča a ČOV Matejovce

·         Nové odbery na VK ( ČOV Levočská Dolina)