Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

 

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Spišský Štiavnik, Priečna 275/39, 059 14 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Švábovce, 152 059 12 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 1, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 5, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 15, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Nová 144, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Nová 145, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Nová 139, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Gerlachov, Nová 145, 059 42 pitná voda 11.1.2019 17.1.2019
Poprad 4 – Veľká, SNP 1230/31, 058 01 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Svit, Mierová 118/96, 059 21 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 14, 059 42 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 20, 059 42 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Gerlachov, Mlynská 26, 059 42 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Gerlachov 64, 059 42 pitná voda 17.1.2019 21.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 11/15, 059 42 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Gerlachov, Mlynská 26, 059 42 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Gerlachov, Nová 167, 059 42 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Gerlachov, Cintorínska 2, 059 42 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Štôla 92,0 059 37 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Štôla 93/A, 059 37 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Štôla 93, 059 37 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Štôla 92, 059 37 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Mengusovce 92, 059 36 pitná voda 17.1.2019 22.1.2019
Vikartovce, Májová 295/10, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 300/22, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 301/45, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce Májová 304/47, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 309, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 311/52, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce Májová 312/59, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 298/15, 059 19 pitná voda 17.1.2019 23.1.2019
Vikartovce, Májová 301/45, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 318/11, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 300/22, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 294/5, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 292/1, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 293, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 309, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 299/20, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019
Vikartovce, Májová 307/53, 059 19 pitná voda 17.1.2019 24.1.2019