Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

 

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Veľký Slavkov, Matejovská 100, 059 91 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Lomnička 14, 065 03 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Lomnička 22, 065 03 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Lomnička 32, 065 03 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Spišské Vlachy, Požiarnická 40, 053 61 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Spišské Vlachy, Vajanského 232/113, 053 61 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, J. Jesenského 646, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Rázusova 495/29, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Rázusova 495/29, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Rázusova 61/529, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Rázusova 57/779, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Robotnícka 833/4, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, SNP 118, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, SNP 126, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Stará Maša 1074/58, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Štúrova 954/40, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Krompachy, Stará Maša, 053 42 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Slovinky 225, 053 40 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Slovinky 31, 053 40 pitná voda 19.7.2019 22.7.2019
Veľká Lomnica, Borovicová nov., 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Javorová nov., 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Javorová nov., 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Jilemnického 402/74, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Nový dvor 83/114E, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Nový dvor 83/114F, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Studený Potok 6/3A, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Školská 286/21, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Športová 1043/10, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Veľká Lomnica, Železničná 143/3, 059 52 pitná voda 19.7.2019 23.7.2019
Poprad – Západ, Podtatranská 149/7, 058 01 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Spišská Teplica, Družstevná 194/5 B, 059 34 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Spišská Teplica, Družstevná 198/40, 059 34 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Spišská Teplica, Družstevná 197/39, 059 34 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Spišská Teplica, Obrancov mieru 452/5, 059 34 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Spišská Teplica, Osloboditeľov 158/102, 059 34 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Svit, Fraňa Kráľa 190/5, 059 21 pitná voda 19.7.2019 24.7.2019
Poprad – Matejovce, Továrenská štvrť 1462/18, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Koperníkova 1698/12, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Koperníkova 1698/12, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Koperníkova 1698/12, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Matej.nám. 1541/34, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Matej. nám. 1536/48, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Lidická 1651/76, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Poprad – Matejovce, Lidická 1537/16, 059 51 pitná voda 19.7.2019 25.7.2019
Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 132, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Kpt. Morávku 197, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Stredná 113, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Stredná 119, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Záhradnícka 200, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Záhradnícka 201, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Matejovská 108, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Veľký Slavkov, Matejovská 110, 059 91 pitná voda 19.7.2019 29.7.2019
Malý Slavkov, Gerlachovská 182/89, 060 01 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Huncovce, Železničná 321/29, 059 92 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Huncovce, Železničná 330/14, 059 92 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Ľubica, Poľná 607/5, 059 71 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Ľubica, Poľná 606/7, 059 71 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Levoča, Kasárenská 161/8, 054 01 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Levoča, Kasárenská 163/12, 054 01 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019
Levoča, Gymnaziálny prechod 279/1, 054 01 pitná voda 19.7.2019 30.7.2019