Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Hôrka, Ondrej 31, 059 12 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad, Partizánska 684/80, 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Juh, Moyzesova 4798/1A, 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad 3 – Spišská Sobota, Trhová nov., 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Staré Mesto, Nám. Sv. Egídia 25/52, 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Staré Mesto, Karpatská 81/2,  058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Staré Mesto, Hviezoslavova 5078/50A, 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Staré Mesto, Alžbetina 415/32, 058 01 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Matejovce, Matej. nám. 1541/34, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Matejovce, Matej. nám. 1536/48, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Matejovce, Matej. nám. 1521/37, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Matejovce, Lidická 1548/36, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad – Matejovce, Lidická 1537/16, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Poprad  – Matejovce, Továrenská štvrť 1476/57A, 059 51 pitná voda 6.9.2019 9.9.2019
Liptovská Teplička, Bory 424/1, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Liptovská Teplička, Kufajka 524, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Liptovská Teplička, Potočná 239/4, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Liptovská Teplička, Ráztocká 500/1, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Liptovská Teplička, Š. Nahálku 137/63, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Liptovská Teplička, Teplická 45/33, 059 40 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Nižná Šuňava, Druužstevná 100/31, 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Nižná Šuňava, Družstevná 105/41 , 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Nižná Šuňava, SNP 139, 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Nižná Šuňava, Tatranská 584/31, 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Šuňava, 281/179, 059 39 (chlieb-pečivo) pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Vyšná Šuňava, SNP 420/266, 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Vyšná Šuňava, SNP 457/192, 059 39 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019
Šrba, Poľná 46/2, 059 38 pitná voda 6.9.2019 10.9.2019