Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Huncovce, Železničná 317/7 al. nov., 05992 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Huncovce, Železničná 321/29, 05992 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Ľubica, Kruhová 463/123, 059 71 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Rakúsy 275, 059 76 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Rakúsy 136, 059 76 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Rakúsy 270, 059 76 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Rakúsy 375, 059 76 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Rakúsy 342, 059 76 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Podolínec, Mariánske nám. 54, 065 03 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Podolínec, Letná 17, 065 03 pitná voda 22.3.2019 25.3.2019
Spišská Nová Ves, Harichovský chodník 1905/7, 052 01 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Spišská Nová Ves, Duklianska 607/41, 052 01 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Spišská Nová Ves, Trnavská 3378/19, 052 01 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Spišská Nová Ves, Letná 79/72, 052 01 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Spišská Nová Ves, Sládkovičova 9, 052 01 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Jamník 203, 053 22 pitná voda 22.3.2019 26.3.2019
Smižany, Vrbová 1463/18, 053 11 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Smižany, Pribinova 35, 053 11 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Smižany, Hviezdoslavova 673/40, 053 11 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Krompachy, Dolina 181/9, 053 42 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Kompachy, Družstevná 14/698, 053 42 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Spišský Štiavnik, Priečna 285/49, 05914 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Spišský Štiavnik, Priečna 275/39, 05914 pitná voda 22.3.2019 27.3.2019
Nová Lesná, M.R.Štefánika 287, 059 86 pitná voda 22.3.2019 28.3.2019
Veľký Slavkov, Tatranská 61, 059 91 pitná voda 22.3.2019 28.3.2019