Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Slovinky 46, 053 40 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Slovinky 20, 053 40 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Slovinky 613, 053 40 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Banícke nám. 372/58, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Kováčska 1108/7, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Hlavná ul. 213/108, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Hlavná ul. 213/108, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Banícka 497/19, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Banícka 500/25, 056 1 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Bančurova 595/10, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Partizánska 1073/14, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Gelnica, Hlavná ul. 353/30 A, 056 01 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Žakarovce 42, 055 71 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Žakarovce 339, 055 71 pitná voda 8.11.2019 11.11.2019
Prakovce 190, 055 62 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Prakovce 207, 055 62 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolník, Rožňavská 70, 055 66 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolník, Rožňavská 99, 055 66 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolník, Nižná 162, 055 66 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolnícka Huta, Nová Huta 206, 055 65 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolnícka Huta 80, 055 65 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolnícka Huta, Červená Voda 82, 055 65 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolnícka Huta 58, 055 65 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Smolnícka Huta 167, 055 65 pitná voda 8.11.2019 12.11.2019
Huncovce, Vrbovská 241/8, 059 92 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Gen. Svobodu 183/71, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Jarná 649/6, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Kruhová 463/123, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 332/37, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 606/7, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 606/7, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 606/77, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 607/5, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 897/33, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 897/33, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Poľná 897/33, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Remeselnícka 70/17, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Ľubica, Slnečná 1437/100, 059 71 pitná voda 8.11.2019 13.11.2019
Veľký Slavkov, Školská 255, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Záhradnícka 201, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Záhradnícka 200, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Tatranská 61, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Matejovská 108, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Matejovská 110, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Stredná 113, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Stredná 119, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Kpt. Morvku 132, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019
Veľký Slavkov, Dr. Guhra 341, 059 91 pitná voda 8.11.2019 14.11.2019