Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

 

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Stará Ľubovňa, Podsadok 122, 064 01 pitná voda 10.5.2019 20.5.2019
Gerlachov, Nová 144, 059 42 pitná voda 10.5.2019 20.5.2019
Jarabina 170, 065 31 pitná voda 10.5.2019 20.5.2019
Lomnička 11, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 13, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 14, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 14, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 22, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 25, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 32, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 33, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 34, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 34, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 38, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 51, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 54, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 55, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička  nová al. 57, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 57, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 69, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 70, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 73, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 75, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 89, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 94, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 95, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 98, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 135, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 137, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 140, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 141, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 142, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 143, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 144, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 145, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Lomnička 146, 065 03 pitná voda 17.5.2019 20.5.2019
Rakúsy 31, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 208, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 259, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 270, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 275, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 306, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 307, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 342, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 346, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 373, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 375, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 379, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 390, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 399, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 434, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 453, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Rakúsy 454, 059 76 pitná voda 17.5.2019 21.5.2019
Hranovnica 124/125, 059 16 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Hranovnica, SNP 186, 059 16 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Hranovnica, Mlynská 570, 059 16 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Hranovnica, Hviezdoslavova 246/A pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Spišské Bystré, Michalská 477, 059 18 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Kravany 65, 059 18 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Kravany 250, 059 18 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Spišský Štiavnik, Priečna 285/49, 05914 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Spišský Štiavnik, Priečna 275/39, 05914 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Hrabušice, Letná nov., 053 15 pitná voda 17.5.2019 22.5.2019
Gerlachov 64, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 5, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 5, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 11/15, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 14, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 15, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 17/12, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 19, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Cintorínska 20, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Mlynská 26, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Mlynská 26, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Nová 138/59, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Nová 139, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Nová 142, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Nová 145, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019
Gerlachov, Nová 145, 059 42 pitná voda 17.5.2019 23.5.2019