Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Predmet činnosti

Cieľom spoločnosti je dodržať v celom rozsahu predmet činnosti a zabezpečiť čo najväčšiu pripojenosť obyvateľstva na vodovodné a kanalizačné siete.

Predmetom činnosti je:

 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
 • zámočníctvo
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť
 • prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
 • vedenie účtovníctva
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
 • práce s bágrom a žeriavom
 • murárstvo
 • tesárstvo
 • izolatérstvo
 • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • verejné obstarávanie
 • plynoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavbyvedúceho, inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby),
  potrubné a iné líniové stavby
 • výkon činnosti stavebného dozoru, inžinierske stavby – vodohospodárske stavby (hydromelioračné stavby),
  potrubné a iné líniové stavby
 • laboratórne rozbory vody okrem úradných meraní
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
   A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
   B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   E2 – zariadenia s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov poznámka: S – E2 A
 • výkon činnosti technika požiarnej ochrany
 • výroba elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5MW v malých vodných elektrárňach
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
 • kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích služieb
 • inžinierske práce v stavebníctve v rozsahu voľných živností
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v regióne svojho pôsobenia zabezpečuje najmä:
 • koncepciu rozvoja a zásobovania pitnou vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd
 • výrobu a dodávku pitnej vody pre obyvateľstvo, priemysel a poľnohospodárstvo
 • odkanalizovanie miest, obcí a čistenie odpadových vôd
 • ochranu vodných zdrojov
 • laboratórnu činnosť – chemické, mikrobiologické a biologické rozbory vôd