Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Aktuálne o zmenách ceny vody

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 7.8.2019 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0008/2019/V od regulačného úradu ÚRSO, ktoré určilo novú maximálnu cenu stočného na obdobie do 31.12.2021. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom ostáva nezmenená od 1.1.2014.

Ceny v zmysle právoplatného cenového rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24.2.2017 a rozhodnutia č. 0008/2019/V zo dňa 29.7.2019, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

 

Ceny platné na obdobie od 1.7.2015 do 6.8.2019 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0904 1,3085

 

Ceny platné na obdobie od 7.8.2019 do 31.12.2021 €/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0884 1,3061
maximálna cena za distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,6925 0,8310
maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,1164 1,3397