Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Certifikácie

Vedenie spoločnosti sa usiluje budovať vysokú úroveň kvalitných služieb spojených s dodávkou pitnej vody a odvádzania odpadových vôd. Súčasne venuje nepretržitú pozornosť ochrane životného prostredia a kladie výrazný dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Spoločnosť má vytvorený Integrovaný systém manažérstva, ktorý pozostáva zo systému manažérstva kvality (ISO 9 001), zo systému environmentálneho manažérstva (ISO 14 001), systému energetického manažérstva (ISO 50 001) a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18 001).TUV 9001
TUV 9001
TUV 9001
TUV 9001