Svetový deň vody

Výsledky analýz bezplatného stanovenia dusičnanov

Pri príležitosti Svetového dňa vody sa v skúšobnom akreditovanom laboratóriu Útvaru kontroly kvality PVPS, a.s. vykonali bezplatné analýzy vody na dusičnany z vlastných zdrojov (studní). Službu využilo 330 obyvateľov, ktorí nemajú možnosť napojenia na verejný vodovod a kde je predpoklad znehodnotenia vlastného zdroja vody dusičnanmi spôsobeného najmä chovom hospodárskych zvierat alebo inou poľnohospodárskou činnosťou.

Z analyzovaných vzoriek bola 27-krát prekročená najvyššia medzná hodnota  dusičnanov 50 mg/l, čo prestavuje celkový nevyhovujúci počet 8,1  %. Z okolia mesta Poprad bol nevyhovujúci počet analýz 2,7 %. Okolie Starej Ľubovne sa pohybovalo na  úrovni 10,7 % v počte nevyhovujúcich analýz.  Najvyšší nevyhovujúci počet analýz bol zistený zo vzoriek donesených zo Spišskej Novej Vsi a jej okolia – 13,1 %.

Tabuľky výsledkov analýz:

Výsledky prevádzka POPRAD

Výsledky prevádzka SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Výsledky prevádzka STARÁ ĽUBOVŇA