Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Na stiahnutie

Našim zákazníkom poskytujeme potrebné informácie a formuláre, prostredníctvom ktorých je možné podať žiadosť v súvislosti s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd.

Žiadosti môžu naši zákazníci doručiť na zvolených formulároch nasledovnými spôsobmi:

  • osobne na ktoromkoľvek zákazníckom centre našej spoločnosti
  • poštovou zásielkou na korešpondenčnú adresu PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
  • e-mailom na adresu info@pvpsas.sk

FORMULÁRE

Žiadosť o zriadenie vodovodnej – kanalizačnej prípojky / osadenie vodomeru
Prihláška odberu
Odhláška odberu
Prehlásenie o vodovodnej a kanalizačnej prípojke
Potvrdenie o počte trvale bývajúcich osôb
Reklamačný protokol
Žiadosť o vyjadrenie k územnému konaniu, stavebnému konaniu, pripojenie na vodovod a kanalizáciu
Žiadosť zavedenie / upravenie / zrušenie opakovaných platieb
Univerzálna žiadosť (zmena zasielacej adresy, SIPO, INKASO, elektronická komunikácia, iná individuálna žiadosť)
Čestné vyhlásenie
Objednávka pre právnické osoby
Objednávka pre fyzické osoby

DOKUMENTY

Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.12.2020 
Informačná povinnosť pre odberateľov k ochrane osobných údajov 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.1.2020 
Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 25.5.2018 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.3.2017 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 20.12.2016 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 08.12.2014 
Všeobecné obchodné podmienky platné od 13.12.2013 do 7.12.2014 
Cennik PVPS platný od 28.1.2020
Cennik PVPS platný od 1.9.2019 do 27.1.2020
Cennik PVPS platný od 1.1.2019 do 31.8.2019
Cennik PVPS platný od 1.1.2018 do 31.12.2018 
Cenník PVPS platný od 1.1.2017 do 31.12.2017 
Cenník PVPS platný od 1.7.2015 do 31.12.2016 
Cenník PVPS platný od 1.1.2015 do 30.6.2015 
Informácie o poskytovaných službách podľa § 6 zák.č. 136/2010 Z.z.
Reklamačný poriadok
Ročné úhrny atmosférických zrážok (Klimatické údaje)
Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z.

LIKVIDÁCIA ODPADOVÝCH VÔD NA ČOV

PUBLIKÁCIE

Veolia planéta Zima 2017
Veolia planéta Jeseň 2017