Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Okolo sveta 2009

Naša planéta, naša budúcnosť

Pod názvom „ Okolo sveta 2009“ sa skrýva 6. ročník regionálnej súťaže organizovanej pod záštitou spoločnosti Veolia Environnement, ktorej cieľom je zoznámiť deti so základnými problémami ochrany životné prostredia a ľudského zdravia.

Cieľom súťaže je upozorniť deti na aspekty, ktoré sú predpokladom rovnováhy na našej planéte a na nebezpečie, ktorému je táto rovnováha vystavená.  Sprievodcom detí na  ich ceste objavovanie bude tento rok postavička malého princa zo známej  rovnomennej knihy Antoina de Saint – Exupéry. Kniha „ Malý princ“ bola vybraná preto, lebo jej hlavným posolstvom je záchrana planéty a zaoberá sa vzťahmi medzi človekom a prírodou a tiež  miestom človeka na Zemi.

V žiackom zápisníku, ktorý dostane každý žiak zapojený do súťaže sú predstavené hlavné problémy našej planéty a pomocou úloh a cvičení hľadajú deti spoločne riešenie týchto problémov.

Pre koho je súťaž určená? Súťaž je určená pre žiakov vo veku od 8 do 11 rokov.

Čo deti tvoria?Žiaci spoločne vytvoria dva obrázky. Na prvom obrázku  predstavia hlavné problémy, ktoré podľa nich ohrozujú krajinu, v ktorej žijú a na druhom obrázku nakreslia ako si predstavujú riešenie týchto problémov. K obrázkom následne  deti vytvoria krátky text, v ktorom opíšu svoje obrázky. Každá trieda, ktorá sa zapojí do súťaže bude mať k dispozícii originálne pedagogické pomôcky – žiacke zápisníky pre deti a metodickú príručku pre učiteľa.

Uzávierka súťaže: 22. máj 2009, rozhodujúca bude pečiatka pošty

Vyhodnotenie:  začiatok júna 2009

Deti získajú od našej spoločnosti hodnotné vecné ceny.

Okolo sveta – naša planéta, naša budúcnosť, víťazstvo putuje do Starej Ľubovne

Dňa 17. júna 2009 o 10.00 hod. sa konalo vyhodnotenie výchovno- vzdelávacej súťaže Okolo sveta – naša planéta, naša budúcnosť organizovanej Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. členom skupiny Veolia Voda.

Do súťaže bolo zaradených 128 výkresov z 34 škôl okresov Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Krompachy a Stará Ľubovňa.  Všetky práce a príbehy boli krásne a  porota veľmi ťažko vyberala tú najlepšiu.

Oceňujeme však všetkých, ktorí sa zapojili do tohto významného projektu a podporili tak záujem detí o stav našej planéty.

 

Výsledky 6. regionálnej kampane (PVPS,a.s. Poprad) – „Okolo sveta“ :

1. miesto ZŠ Za vodou 14 Stará Ľubovňa, 5.A
ZŠ Za vodou 14 Stará Ľubovňa, 5.B
2. miesto ZŠ Ing. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, 5.B
3. miesto ZŠ Štefánikova 19 Spišská Belá, 4.B
4. miesto ZŠ Levočská Spišská Nová Ves, 4.B
5. miesto ZŠ s MŠ Lučivná

 
Porota udelila čestné uznania týmto prácam:

ZŠ Školská 1 Ľubica, 3.B

ZŠ Tatranská Lomnica, 4.A

ZŠ Komenského Spišská Nová Ves, 2.A

ZŠ s MŠ Veľký Slavkov, 4. tr.

ZŠ Veľká Lomnica