Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Mestá okolo sveta

Dňa 19. 03. 2008 sa uskutočnilo v sídle našej spoločnosti regionálne kolo 5. medzinárodnej kampane „Mestá okolo sveta,“ ktorú na Slovensku zorganizovali spoločnosti Veolia Voda a Dalkia. Vyhlasovateľom podujatia je medzinárodná spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT a patronát nad podujatím prevzali UNESCO, Národná francúzska komisia pre UNESCO, Sieť združených škôl UNESCA, Desaťročie OSN pre výchovu k udržateľnému rozvoju (2005-2014), Dedičstvo Antoina de Saint – Exupéryho a Air France (KLM a ACCOR).
Súťaž bola tak ako v predchádzajúcich rokoch určená pre triedne kolektívy detí vo veku 8 až 11 rokov.
Na Slovensku sa do súťaže zapojilo takmer 4 800 žiakov zo 74 škôl a 41 miest a obcí.
Za náš podtatranský región a pôsobnosť našej spoločnosti sa zúčastnilo 24 škôl s 1 320 žiakmi.
Do odbornej poroty boli pozvaní učitelia a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy v Poprade – p. Dujanová, p. Leštach, z Obvodného úradu životného prostredia sa zúčastnila vyhodnotenia podujatia p. Ing. Skokanová.
Žiaci mali na vyhotovenie prác k dispozícii špeciálne pedagogické pomôcky – pracovné zošity a príručky pre učiteľov, ktoré deťom pomáhali pri objavovaní fungovania súčasného mesta a návrhoch, plánoch mesta ideálneho, mesta budúcnosti.
Jednotlivé práce boli posudzované podľa prísnych kritérií, ktoré sa týkali originálnosti kresby, spojitosti príbehu s kresbou a celkového spracovania témy.
Spomedzi 62 zaslaných prác bolo určené nasledovné poradie:

 

Poradie Trieda Názov základnej školy
1. miesto 4. ZŠ Mierová 134, Svit – Martina Rakytová / práca “U dedka“ /(výkres 1,2 )
4. ZŠ Mierová 134, Svit – Marek Kurnát (výkres 1,2)
2. miesto 4. A ZŠ Grandschule Hlavná 121, Gelnica (výkres 1)
3. miesto 5. A ZŠ Komenského 2, Sp. Nová Ves (výkres 1)
4. miesto 2. B ZŠ Komenského 3, Smižany
5. miesto 3. A ZŠ Grandschule Hlavná 121, Gelnica

 

Prvých 5 prác postúpilo do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 31.03.2008 v Brezne, v hoteli Ďumbier.

Práca detí zo ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves získala v celoslovenskom finále krásne 2. miesto.

Našu krajinu v Paríži bude reprezentovať výkres detí zo Základnej školy Lomnička (Dalkia).