Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

O spoločnosti

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vznikla 21. 12. 2004 z dôvodu zabezpečenia prevádzkovania a údržby vodovodov a kanalizácií. Cieľom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. nie je investičná činnosť, túto zabezpečuje majetková spoločnosť PVS, a. s., a ktorej zostalo vlastníctvo všetkých aktív a majetku. Rovnako sa nezmenili ani kompetencie v oblasti rozhodovania o investíciách, ďalšom rozvoji a fondoch EÚ. PVPS, a.s. na základe zmluvy zabezpečuje prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií vrátane ČOV, ale bez vlastníckeho alebo rozhodovacieho práva k tomuto infraštrukturálnemu majetku.

V priebehu roka 2006 v medzinárodnom výberovom konaní bola za strategického partnera vybraná spoločnosť Veolia Voda, člen skupiny Veolia Environnement, s ktorou bola následne uzatvorená zmluva o prevode 100% akcií spoločnosti PVPS, a.s. a ktorá sa dňa 23. 8. 2006 stala jediným akcionárom PVPS, a.s.

Bankové spojenie:  Tatra banka,a.s. Bratislava, č.ú.: 2629107234/1100
IČO:  36 500 968
DIČ:  2021918459
IČ DPH:  SK2021918459
Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:Sa, Vložka číslo:1030 1/P
E-mail:  info@pvpsas.sk