Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Služby

Naše služby
 • Realizácia stavieb vodovodov a kanalizácií
 • Rekonštrukcie vodovodov a kanalizácií
 • Odstraňovanie porúch na vodovodoch a kanalizáciách
 • Montáž vodovodných a kanalizačných prípojok
 • Montáž vodomerov
 • Návrh a dodávka malých dezinfekčných zariadení na pitnú vodu
 • Fyzikálno-chemické, rádiologické, mikrobiologické a hydrobiologické laboratórne rozbory pitnej, úžitkovej a odpadovej vody (stiahnuť cenník)
 • Vyhľadávanie porúch na vodovodoch elektroakustickou a korelačnou technikou
 • Monitoring vodovodnej siete snímačmi šumu špičkovej technológie
 • Vytyčovanie neznámych trás vodovodov, vyhľadanie zasypaných resp. zaasfaltovaných armatúr a poklopov na vodovodoch a kanalizáciách
 • Monitoring kanalizácií kamerou
 • Dovoz pitnej vody autocisternami do akumulačných nádrží objednávateľov
 • Dodávka pitnej vody autocisternou na veľkých spoločenských akciách
 • Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov kanalizačno-sacími vozidlami, ich likvidácia na našich čistiarňach odpadových vôd /ČOV/ s vystavením dokladu o zneškodnení odpadu
 • Príjem a likvidácia dovezených odpadových vôd na vybrané ČOV priamo zákazníkom
 • Čistenie kanalizácií špeciálnymi kanalizačnými vozidlami, odstránenie nánosov z kanalizácií a ich následná likvidácia na našich ČOV
 • Frézovanie kanalizácií koreňovou frézou – frézovaním
 • Výkony špeciálnou dopravnou a mechanizačnou technikou- zemné stroje /UDS, JCB/, preprava nákladnými vozidlami, autocisterny, kanalizačné sacie tlakové vozidlá, a pod.
 • Priemyselný outsourcing- služby pre podnikateľov v oblasti prevádzkovania vnútro- areálových rozvodov vody, kanalizácie a ČOV
 • Poskytovanie informácií o vodárenských a kanalizačných zariadeniach v našej správe – zakresľovanie do máp, podkladov pre projektovú činnosť
 • Stanoviská k projektovým dokumentáciám v úrovni územného a stavebného konania
 • Poradenská činnosť v oblasti prevádzkovania vodovodov, kanalizácií a ČOV, v oblasti úpravy a dezinfekcie vody