Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

SMS upomienka

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. s. pripravila pre svojich zákazníkov novú službu SMS UPOMIENKY na neuhradené faktúry. Cieľom SMS UPOMIENKY je poskytnúť zákazníkovi včasnú bezplatnú informáciu o neuhradení faktúry po lehote splatnosti. Doručenie SMS UPOMIENKY na mobilný telefón je pre zákazníka bezplatné. V prípade, že bude zo strany zákazníka SMS UPOMIENKA ignorovaná, bude mu následne vystavená spoplatnená písomná upomienka, v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb PVPS, a.s. Informácie o Vašich záväzkoch a platobnej disciplíne Vám budú poskytnuté použitím kontaktov uvedených vo faktúre.

Našim cieľom je včasná a bezproblémová realizácia úhrad za poskytnuté služby (dodávka vody a/alebo odvádzanie odpadových vôd). Zákazníkom preto ponúkame viacero možností realizácie úhrad faktúr (formou poštovej poukážky, bankovým prevodom, INKASOM). PVPS, a.s. môže so zákazníkom uzavrieť splátkový kalendár na základe jeho písomnej žiadosti. Prosíme Vás, aby ste k platbám za služby venovali náležitú pozornosť, aby sa predchádzalo prípadnému prerušeniu dodávky vody.

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa služby SMS UPOMIENKY Vám poskytneme na telefónnom čísle call centra 0850 111 800.