SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Dokumenty a ustanovenia o spoločenskej zodpovednosti, etických záväzkoch spoločnosti a o boji proti korupcii

KONTAKTY:

Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov za Veolia Slovensko:
Mgr. Ing Jana Gažmerčíková
e-mail: jana.gazmercikova@veolia.com
mobil: +421 48 43 27 494

Compliance officer za PVPS, a.s.:
Ing. Božena Dická
e-mail: bozena.dicka@pvpsas.sk
Tel: +421 52 7873 610