Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Kvalita vody

Kvalita pitnej vody v podtatranskom regióne

Pod Tatrami – v Poprade a okolí sú obyvatelia zásobovaní vodou z podzemných vodných zdrojov spod Nízkych Tatier – z Liptovskej Tepličky.

Sú to veľmi výdatné a kvalitné vodárenské zdroje, s miernou mineralizáciou, ktorá má aj po mikrobiologickej ale aj po chemickej stránke veľmi vhodnú kvalitu na každodenné užívanie a používanie pre človeka. Je tak kvalitná, že pri minimálnom hygienickom zabezpečení a svedomitej údržbe vodárenských objektov a vodovodných sietí nevyžaduje žiadnu inú úpravu a je v súlade so všetkými požiadavkami – hygienickými a legislatívnymi na používanie a ľudskú spotrebu.

Dodávame ju do vodovodov Popradského, Kežmarského, Levočského a Spišskonovoveského okresu.

Vo Vysokých Tatrách je voda vo verejných vodovodoch zmesou vody povrchovej a podzemnej. Okrem nižšej tvrdosti, ktorá je prevažne pod úrovňou odporúčanej hodnoty sú to vody tiež veľmi kvalitné a s minimálnou úpravou a dezinfekciou vhodné na zásobovanie verejným vodovodom.  V týchto oblastiach sa odporúča obyvateľom občas doplniť minerály vápnik a horčík z minerálnych vôd, ale po všetkých ostatných stránkach sú vyhovujúce pre ľudskú spotrebu.

Ako si chrániť vodu a vodárenské zdroje?

Voda je vzácna tekutina, nevyhnutná pre ľudský život a celkovo život na zemi. Jej ochrana sa dá rozdeliť do dvoch smerov:

  • Ochrana vodných útvarov – prameňov, studničiek, potokov a riek pred nečistotami:
  1. nesypať smeti do okolia vodných tokov a prameňov
  2. nevypúšťať odpadové vody nekontrolovane do vodných tokov
  3. nepoužívať v blízkosti potokov a prameňov chemické látky na ochranu rastlín, alebo proti škodcom, nevylievať do potokov zvyšky týchto látok
  • Ochrana za účelom udržania výdatnosti a množstva vody v potokoch a v miestach tvorby a akumulácie podzemných vôd:
  1. hlavne ochranou a údržbou lesných porastov a okolí vodných útvarov, lebo hlavnou úlohou lesa je zadržiavanie vody v ekosystémoch
  2. šetrením v domácnostiach
  3. pre udržanie kvalitnej vody v domácnostiach sa každý odberateľ musí starať o svoje vnútorné rozvody – pravidelne ich odkaľovať a preplachovať.

Tvrdosť vody

Hodnotenie Tvdosť [°N] Obsah vápnika a horčíka [mmol/l]
veľmi mäkká 0 – 4 0 – 0,71
mäkká 4 – 8 0,71 – 1,42
stredne tvrdá 8 – 12 1,42 – 2,14
tvrdá 12 – 18 2,14 – 3,20
značne tvrdá nad 18 nad 3,20

Informácia o aktuálnych výsledkoch monitorovania kvality vody vo verejných vodovodoch.

Rok 2020 – 2. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa
okres Liptovský Mikuláš

Rok 2020 – 1. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa

Rok 2019 – 2. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Liptovský Mikuláš
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa

Rok 2019 – 1. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Liptovský Mikuláš
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa

Rok 2018 – 2. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Liptovský Mikuláš
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa

Rok 2018 – 1. polrok
okres Gelnica
okres Kežmarok
okres Levoča
okres Liptovský Mikuláš
okres Poprad
okres Spišská Nová Ves
okres Stará Ľubovňa