Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Zálohy


Všetky domácnosti sa môžu rozhodnúť pri uzatváraní zmluvy, resp. kedykoľvek neskôr o platenie za vodné a stočné prostredníctvom pravidelných mesačných zálohových platieb SIPO.

Hlavnou výhodou pre Vás je rovnomerné rozloženie platby na dvanásť častí. Tým predídete príliš vysokému účtu za spotrebovanú vodu. Pri vyúčtovaní potom spočítame Vami uhradené zálohy a vystavíme vyúčtovaciu faktúru. Ak vznikne preplatok, vrátime Vám ho v plnej sume poštovou poukážkou. Naopak, ak zálohy nepostačia na pokrytie celej výšky faktúry a vznikne nedoplatok, vyúčtujeme Vám ho.

Ak sa rozhodnete pre platbu za vodné a stočné formou zálohových platieb SIPO, stačí vyplniť tlačivo „Žiadosť o zavedenie zálohových platieb SIPO“ a doručiť ho do našej spoločnosti. Ak si neviete určiť výšku mesačnej zálohy, navrhneme Vám platbu vo výške priemernej fakturácie za predchádzajúce obdobie. Ak ešte nemáte pridelené číslo SIPO, na inkasnom stredisku to vybavíme za Vás.