Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky


Pre zriadenie novej vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky alebo k osadeniu vodomeru
(t.j. zrušeniu paušálu) je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o zriadenie vodovodnej/kanalizačnej prípojky/osadenie vodomeru“, ktorej súčasťou sú aj základné informácie, objednávka a zoznam potrebných dokladov.

Po vyplnení a doručení všetkých uvedených dokladov na našu kontaktnú adresu uzatvoríme so žiadateľom písomnú zmluvu. Podklady odovzdávame na realizáciu pracovníkom SMČ (majstrom).

 

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, je vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

 

Vlastník vodovodnej prípojky ako aj kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojky na vlastné náklady.