CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 16. 2. 2023 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0109/2023/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 1. 1. 2023 
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,3401 1,6081
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,7286 0,8743
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,4228 1,7074

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 4. 8. 2022 do 31.12.2022
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,0960 1,3152
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6973 0,8368
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,2336 1,4803