CENA VODY

Cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a čistenie odpadových vôd

Dňa 13. 05. 2024 bolo našej spoločnosti doručené rozhodnutie č. 0017/2024/V, ktorým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil tieto maximálne ceny:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 13.05.2024 
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,5247 1,8296
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,8274 0,9929
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,3563 1,6276

PREDCHÁDZAJÚCE OBDOBIE:

CENY PLATNÉ NA OBDOBIE
od 23.10.2023 do 12.05.2024
€/m3 bez DPH €/m3 s DPH
maximálna cena za výrobu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom
1,2664 1,5197
maximálna cena za distribúciu
pitnej vody verejným vodovodom
0,6885 0,8262
maximálna cena za odvedenie a čistenie
odpadovej vody verejnou kanalizáciou
1,2246 1,4695