VÝZVY

Zverejnovanie výziev

Vážený dodávateľ,

dovoľujeme si Vás v rámci prieskumu trhu osloviť s výzvou na predloženie cenovej ponuky na nasledovný predmet obstarávania:  „Náhradné súčiastky a spotrebné náplne na kosačky a píly pre PVPS a.s.“.

Špecifikáciu predmetu výzvy nájdete v prílohe tohto mailu.

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 13.10.2023 do 12:00 hod.

Prosím o predloženie cenovej ponuky elektronicky e-mailom na adresu: eva.ivanicova@pvpsas.sk.

Uchádzač berie na vedomie, že objednávateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia, ktorá sa zaväzuje dodržiavať Chartu nákupu zverejnenú na  https://pvpsas.sk/spolocenska-zodpovednost/#etickyKodex

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa oboznámil so záväzkami, ktoré sa aplikujú na dodávateľov spoločností skupiny Veolia  v oblasti etiky a compliance, vyhlasuje, že zodpovedá všetkým vyhláseniam v nich uvedených a zaväzuje sa ich dodržiavať. Tieto záväzky sú zverejnené na webovom sídle PVPS, a.s.: https://pvpsas.sk/spolocenska-zodpovednost/#protikorupcnaPolitika

Vopred ďakujem za predloženie cenovej ponuky.
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.