INFORMAČNÉ LETÁKY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Voda je život
Charakteristika vodovodnej siete PVPS, a.s.

183 kB

publikacie_DL_farbaVody_253

FARBA VODY
Ohrozuje sfarbenie vody vaše zdravie?
Je potrebné znepokojovať sa?

181 kB

VODOMERY
Na čo slúži vodomer?
Čo je vodomerná zostava?

233 kB

CHLÓR V PITNEJ VODE
Prečo sa pridáva chlór do upravenej vody?
Ako zmierniť vplyv chlóru na chuť a arómu vody?

159 kB

AKO UDRŽIAVAŤ KVALITU VODY
Čo môže zhoršiť kvalitu distribuovanej vody?
Ako zabrániť spätnému nasatiu vody?

315 kB