MÔJ ZÁKAZNÍCKY ÚČET

Všetky užitočné informácie v súvislosti so zmluvne dojednanou dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd na Vašom odbernom mieste bezplatne priamo vo Vašom počítači. Štandardné úkony si vybavte z pohodlia Vášho domova.

V hlavnom menu tohto webu alebo nižšie na tejto stránke môžete prostredníctvom ovládacieho prvku „Môj zákaznícky účet“ požiadať o autorizovaný prístup k dátam, ktoré o Vás evidujeme v súvislosti so zmluvne dojednanou dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

PO PRIHLÁSENÍ ZÍSKATE PRÍSTUP NAPR. K NASLEDOVNÝM INFORMÁCIÁM:

 • prehľad všetkých platobných predpisov a zálohových platieb, ich výšku a úhrady
 • prehľad všetkých vykonaných odpočtov vodomerov na Vašom odbernom mieste
 • vaše aktuálne kontaktné údaje (vlastník, platca, korešpondenčná adresa)
 • aktuálny cenník vodného a stočného
 • informácie o osadenom vodomere

NA ČO ÚČET SLÚŽI?

PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY MÔŽETE:

 • poslať všeobecnú požiadavku, správu, otázku, reklamáciu
 • požiadať o prístup k zákazníckym dátam
 • nahlásiť odpočet vodomeru
 • nahlásiť zmenu výšky zálohy, či zmenu banky
 • zmeniť svoju kontaktnú adresu
 • požiadať o zaslanie faktúr na e-mailovú adresu

ZALOŽENIE ÚČTU

O ZALOŽENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU MÔŽETE POŽIADAŤ:

 • e-mailom na info@pvpsas.sk
 • písomne na adrese Hraničná ul. 662/17, 058 89 Poprad
 • telefonicky na zákazníckej linke 0850 111 800
 • osobne na zákazníckych centrách našej spoločnosti

ČO POTREBUJETE?

NA ZALOŽENIE ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU POTREBUJETE IDENTIFIKÁCIU ODBERNÉHO MIESTA:

 • evidenčné číslo odberu („odberné miesto“ – číslo uvedené na faktúre) alebo číslo faktúry
 • adresu odberného miesta

Do 10 pracovných dní Vám poštou zašleme heslo na prístup do Vášho zákazníckeho účtu na korešpondenčnú adresu uvedenú vo faktúre.