PRACOVNÉ PONUKY

automechanik

Ponuka č.: PU 15/2023

Prevádzka: Stredisko dopravy, obvod Spišská Nová Ves

Miesto práce: Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru: – plný úväzok /doba určitá – s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú/ jednozmenná prevádzka od 7.00 do 15.00 hod

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,00 eur /hod + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

  • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
  • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: september 2023

Kvalifikačné predpoklady: SOU, SŠ v odbore automechanik

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie skupiny B, C

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

montér – odpočtár

Ponuka č.: PU 13/2023

Prevádzka: Úsek obchodného riaditeľa

Miesto práce: Zákaznícke centrum Poprad

Druh pracovného pomeru: – plný úväzok, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,00 eur / hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

  • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
  • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: september 2023

Kvalifikačné predpoklady: SO, USO

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie sk. B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

prevádzkový elektrikár

Ponuka č.:  PU 6/2023

Prevádzka: Technických činností – Stredisko servisných činností a energetiky

Miesto práce: Areál ČOV Poprad – Matejovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,00 /hod + pohyblivé zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

  • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
  • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: september 2023

Kvalifikačné predpoklady: SOU, vyučený v odbore elektrotechnik

Iné požiadavky: osvedčenie samostatný elektrotechnik § 21-23 vyhl. 508/2009 Z.z., elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektov A, vodičské oprávnenie sk B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

Uchádzač o zamestnanie zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania udeľuje v zmysle 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  Spoločnosti“ súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v životopise a žiadosti o prijatie do zamestnania na účely výberového konania a evidenciu v databáze uchádzačov o zamestnanie. Tento súhlas je povinný a platí až do ukončenia výberového konania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti. Právoplatnosť spracúvania osobných údajov na základe tohto súhlasu pred odvolaním súhlasu zostáva nedotknutá. Uchádzač o zamestnanie zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol Spoločnosti.