PRACOVNÉ PONUKY

PVPS a.s., so sídlom v Poprade oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Správca strediska výroby a distribúcie vody Poprad – obvod Spišská Belá

Úsek: Výrobného riaditeľa – Stredisko výroby a distribúcie vody Poprad

Miesto práce:  Kežmarok

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: máj 2021

Mzdové podmienky: zmluvný plat  900 €/mes.

Informácia o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • riadi prevádzku v príslušnom správcovskom obvode strediska výroby a distribúcie vody
 • spracováva podklady a návrhy na riešenie investičných akcií
 • zabezpečuje riadnu správu, prevádzku a ochranu vodohospodárskych diel a zariadení a k nim patriacich objektov, ich opravy, údržby a hospodárne využívanie vo svojom obvode
 • kontroluje kvalitu dodávaných prác od interných a externých dodávateľov v rámci svojho obvodu
 • rieši prevádzkové problémy na príslušnom obvode vrátane riešenia mimoriadnych situácií z hľadiska zabezpečenia dodávky vody a ochrany vodných zdrojov obvodu

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Vzdelanie:

 • ÚSO, VŠ  – odbory – strojárstvo, stavebníctvo, vodné hospodárstvo

 

Požadovaná prax:  5 rokov odbornej praxe vo vodnom hospodárstve 

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie
 • dôkladnosť a presnosť
 • schopnosť riešiť krízové a havarijné situácie 

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • možnosti odborného a profesionálneho rastu
 • sociálne benefity 

 

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť do 11. 5. 2021 písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo elektronickou formou na e-mail info@pvpsas.sk.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: Bc. Semanová Jana, vedúca personálneho útvaru,  tel.: 0527873131

Prevádzkový montér

Ponuka č.:  PU 6/2021

Prevádzka: Technických služieb – stavebno – montážne činnosti

Miesto práce: ČOV Poprad Matejovce, v rámci pôsobnosti PVPS, a.s.

Druh pracovného pomeru: plný úväzok  /doba určitá/, jednozmenná prevádzka od 7.00 do 15.00 hod

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,41 eur /hod + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: máj 2021

Kvalifikačné predpoklady: SOU, SŠ

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie skupiny B,C, prax – murárske práce, ukladanie dlažieb, opravy omietok, drobné inštalárske práce

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

Prevádzkový elektrikár

Ponuka č.:  PU 4/2021

Prevádzka: Technických služieb – Stredisko servisných činností a energetiky

Miesto práce: Stará Ľubovňa

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,28 €/hod. + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: máj 2021

Kvalifikačné predpoklady: SOU, vyučený v odbore elektrotechnik

Iné požiadavky:

 • osvedčenie samostatný elektrotechnik § 22 vyhl. 508/2009 Z.z., elektrické zariadenia do 1000 V, trieda objektov A, B
 • vodičské oprávnenie sk. B

 

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946