PRACOVNÉ PONUKY

PVPS a.s., so sídlom v Poprade oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Majster stavebno-montážnej činnosti /SMČ/

Úsek: Výrobného riaditeľa – Prevádzka technických služieb

Miesto práce: V pôsobnosti PVPS centrálne v Poprade

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Predpokladaný termín nástupu: 1. august 2021

Mzdové podmienky: zmluvný plat  900 €/mes.

Informácia o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

 • samostatne riadi, organizuje  a kontroluje pridelené pracovné čaty
 • zabezpečuje  plnenie plánu investičných akcií a opráv vlastnými pracovníkmi
 • kontroluje kvalitu dodávaných prác od interných a externých dodávateľov v rámci svojho pôsobenia a pridelenia prác
 • rieši prevádzkové problémy a organizáciu prác a kontrolu BOZP v rámci SMČ
 • spolupracuje s príslušnými správcami jednotlivých obvodov
 • zodpovedá za správnosť a včasnosť pridelených úloh

 

Požiadavky na zamestnanca: 

Vzdelanie:

 • ÚSO – odbor stavebníctvo
 • VŠ    – vodné hospodárstvo
 • výhodou je odborná spôsobilosť : stavby vedúci a stavebný dozor resp. možnosť ich získania     

 

Požadovaná prax:  5 rokov odbornej praxe vo vodnom hospodárstve 

Počítačové znalosti:

 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady:

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • vysoké pracovné nasadenie
 • dôkladnosť a presnosť
 • schopnosť riešiť krízové a havarijné situácie 

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • možnosti odborného a profesionálneho rastu
 • sociálne benefity 

 

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť do 20. 7. 2021 písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo elektronickou formou na e-mail info@pvpsas.sk.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: Bc. Semanová Jana, vedúca personálneho útvaru,  tel.: 0527873131

strojník ČOV

Ponuka č.:  PU 11/2021

Prevádzka: Poprad, stredisko KaČOV

Miesto práce: ČOV Podbanské

Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, doba určitá – zastupovanie počas PN

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 3,99/hod + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: august 2021

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO-technického smeru, SOU s maturitou-odbor strojárstvo

Iné požiadavky:

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk  do 30.07.2021.
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946