PRACOVNÉ PONUKY

PVPS a.s., so sídlom v Poprade oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

majster dopravy

Úsek : Prevádzka technických služieb – Stredisko dopravy Poprad

Miesto práce :   Areál ČOV Poprad Matejovce

Druh pracovného pomeru : plný úväzok, doba určitá 1 rok, s možnosťou uzatvorenia PP na dobu neurčitú

Predpokladaný termín nástupu :  6. december 2022

Mzdové podmienky : zmluvný plat  850 eur/mes

Informácia o pracovnom mieste :

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti : 

 • samostatne riadi, organizuje a kontroluje pridelené pracovné čaty
 • komplexne spracováva a vyhodnocuje podklady o prevádzke dopravných prostriedkov za úsek
 • zabezpečuje  plnenie plánu opráv vlastnými pracovníkmi za stredisko
 • kontroluje kvalitu dodávaných prác od interných a externých dodávateľov v rámci svojho pôsobenia
 • rieši prevádzkové problémy,  organizáciu prác a kontrolu BOZP v rámci svojho úseku
 • spolupracuje s príslušnými správcami jednotlivých obvodov
 • zodpovedá za správnosť a včasnosť pridelených úloh

 

Požiadavky na zamestnanca : 

Vzdelanie:                 ÚSO, VŠtechnického zamerania                                    

Požadovaná prax :   2 roky odbornej praxe

 

Počítačové znalosti :

  • Microsoft Excel – pokročilý
  • Microsoft Word – pokročilý

 

Osobnostné predpoklady :                           

  • komunikačné a organizačné schopnosti
  • vysoké pracovné nasadenie
  • dôkladnosť a presnosť
  • schopnosť riešiť krízové a havarijné situácie

 

Zamestnanecké výhody, benefity :

  • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
  • možnosti odborného a profesionálneho rastu
  • sociálne benefity

 

 Adresa spoločnosti:  Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť do 4.12.2022 písomnou formou na podateľňu spoločnosti,

alebo elektronickou formou na e-mail info@pvpsas.sk.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.                                             

Tel.kontakt:  Bc. Semanová Jana, vedúca personálneho útvaru,  tel.: 052/7873131

strojník úpravne vody

Ponuka č.:  PU 25/2022

Prevádzka: VaDV, stredisko Sp.Nová Ves, obvod Gelnica

Miesto práce: ÚV Smolník

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, nepretržitá prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,01/hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: SOU odbor strojárstvo

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie skupiny B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk do 30.11.2022.
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

prevádzkový zámočník

Ponuka č.:  PU 24/2022

Prevádzka: Technických služieb – Stredisko servisných činností a energetiky

Miesto práce: Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru: doba určitá 1 rok /s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú/, plný úväzok, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,52 /hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: SOU, USO

Iné požiadavky: Karta vodiča, psychol. spôsobilosť vodiča, Zváračský kurz ZE-1, Z-G1,, Z-M1

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk do 9.12.2022.
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

strojník ČOV

Ponuka č.:  PU 23/2022

Prevádzka: Stredisko KaČOV Spišská Nová Ves

Miesto práce: ČOV Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka, doba určitá na jeden rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,10/hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, SOU – odbor, elektrotechnika alebo strojárstvo

Iné požiadavky: práca s PC

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk do 30.11.2022.
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

strojník úpravne vody

Ponuka č.:  PU 22/2022

Prevádzka: VaDV Poprad, obvod Vysoké Tatry

Miesto práce: Tatranská Javorina, Ždiar

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,10/hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: SOU – odbor strojárstvo

Iné požiadavky: –

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

montér – odpočtár

Ponuka č.:  PU 21/2022

Prevádzka: Úsek obchodného riaditeľa

Miesto práce: Zákaznícke centrum Spišská Nová Ves

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,52 / hod + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: SO, USO, vyučený v odbore inštalatér, alebo strojárstvo

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie sk.B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

strojník ČOV

Ponuka č.:  PU 20/2022

Prevádzka: Stredisko KaČOV Poprad

Miesto práce: ČOV Poprad-Matejovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, nepretržitá prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,10/hod + pohyblivé zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: december 2022

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, SOU vyučený v odbore strojárstvo

Iné požiadavky: –

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

čistič kanalizačných zariadení

Ponuka č.:  PU 19/2022

Prevádzka: Technických služieb, stredisko Doprava Poprad

Miesto práce: Areál ČOV Poprad-Matejovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: 4,52/hod + pohyblivé zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: január 2023

Kvalifikačné predpoklady: SO,SŠ

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie sk. C, karta vodiča, psychologická spôsobilosť vodiča

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946

strojník ČOV

Ponuka č.:  PU 12/2022

Prevádzka: Stredisko KaČOV Poprad

Miesto práce: ČOV Poprad-Matejovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá na jeden rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 4,10/hod + dohodnuté zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • dynamická práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity

 

Predpokladaný termín nástupu: september 2022

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, SOU vyučený v odbore strojárstvo

Iné požiadavky: –

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť do 31.8.2022 písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

tel. kontakt: Ondasová Viera +421 917 903 946