PRACOVNÉ PONUKY

prevádzkový elektrikár

Ponuka č.:  PU 20/2024

Prevádzka: Technických činností – Stredisko servisných činností a energetiky

Miesto práce: Spišská Nová Ves

Počet obsadzovaných prac. miest: 1

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 6,20 €/hod + pohyblivá zložky mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: SOU, vyučený v odbore elektrotechnik

Iné požiadavky: elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. do 1000V, vodičské oprávnenie sk B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

čistič kanalizačných zariadení

Ponuka č.:  PU 19/2024

Prevádzka: technických činností, Stredisko Doprava Poprad

Miesto práce: Areál ČOV Poprad – Matejovce

Počet obsadzovaných prac. miest: 1

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá na 1 rok /s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú, jednozmenná prevádzka

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,70/hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: jún 2024

Kvalifikačné predpoklady: SOU, SŠ

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie sk. C, karta vodiča, psychologická spôsobilosť vodiča

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

prevádzkový montér

Ponuka č.:  PU 18/2024

Prevádzka: Poprad, stredisko VaDV – obvod Poprad – mesto

Miesto práce: Poprad

Počet obsadzovaných prac. miest: 2

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú 1 rok/s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú, plný úväzok, jednozmenná prevádzka od 7.00 do 15.00 hod

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,70 eur /hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: jún 2024

Kvalifikačné predpoklady: SO /uprednostňujeme uchádzačov s odborom- inštalatér/

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie skupiny B, C (výhodou)

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Strojník ČOV

Ponuka č.:  PU 14/2024

Prevádzka: Stredisko KaČOV Poprad, obvod ČOV Poprad – Matejovce

Miesto práce: ČOV Poprad – Matejovce

Počet obsadzovaných prac. miest: 1

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá na jeden rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú, nepretržitá prevádzka, pracovná zmena 11,25 hod.

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,10 €/hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, SOU v odbore technického smeru

Iné požiadavky: –

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Prevádzkový elektrikár

Ponuka č.:  PU 13/2024

Prevádzka: Stredisko KaČOV, obvod ČOV Poprad – Matejovce

Miesto práce: ČOV Poprad – Matejovce

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú 1 rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú, plný úväzok, jednozmenná prevádzka od 7.00 do 15.00 hod

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,70 € /hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: SOU, vyučený v odbore elektrotechnik

Iné požiadavky: osvedčenie samostatný elektrotechnik § 22 vyhl. 508/2009 Z.z., elektrické zariadenia do 1000 V

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

prevádzkový elektrikár

Ponuka č.:  PU 8/2024

Prevádzka: Technických činností – Stredisko servisných činností a energetiky

Miesto práce: Areál ČOV Poprad – Matejovce

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, jednozmenná prevádzka, pracovný pomer na dobu určitú 1 rok, s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,70 € /hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: ihneď

Kvalifikačné predpoklady: SOU, vyučený v odbore elektrotechnik

Iné požiadavky: elektrotechnik podľa § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. do 1000V, vodičské oprávnenie sk B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

montér – odpočtár

Ponuka č.:  PU 7/2024

Prevádzka: Úsek obchodného riaditeľa, zákaznícky útvar – front office

Miesto práce: Zákaznícke centrum Poprad

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, doba určitá 1 rok /s možnosťou uzatvorenia na dobu neurčitú/ jednozmenná prevádzka od 7.00 do 15.00 hod.

Mzdové podmienky: základná zložka mzdy 5,70 eur / hod + pohyblivá zložka mzdy

Zamestnanecké výhody:

 • práca v perspektívnej a stabilnej spoločnosti
 • sociálne benefity


Predpokladaný termín nástupu
: marec 2024

Kvalifikačné predpoklady: SO, USO

Iné požiadavky: vodičské oprávnenie sk. B

Podanie žiadosti: Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu je potrebné doručiť písomnou formou na podateľňu spoločnosti, alebo zaslať elektronicky na e-mail info@pvpsas.sk .
V žiadosti je potrebné uviesť číslo ponuky.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Adresa spoločnosti:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad

Uchádzač o zamestnanie zaslaním životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania udeľuje v zmysle 14 a 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  Spoločnosti“ súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uvedených v životopise a žiadosti o prijatie do zamestnania na účely výberového konania a evidenciu v databáze uchádzačov o zamestnanie. Tento súhlas je povinný a platí až do ukončenia výberového konania. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu sídla spoločnosti. Právoplatnosť spracúvania osobných údajov na základe tohto súhlasu pred odvolaním súhlasu zostáva nedotknutá. Uchádzač o zamestnanie zodpovedá za správnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré poskytol Spoločnosti.