PRIESKUM SPOKOJNOSTI

Informácie získané z prieskumu spokojnosti zákazníkov sú pre našu spoločnosť veľmi cenné. Výsledky sa dôkladne analyzujú a venuje sa im dostatočná pozornosť.
Spokojní zákazníci sú pre nás jedna z najvyšších priorít.

JEDNOTLIVÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU:

89.60

SPOKOJNOSŤ S ÚROVŇOU
POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

96.60

SPOKOJNOSŤ S KVALITOU
PITNEJ VODY

91.40

SPOKOJNOSŤ S DODÁVKOU
VODY A S ODKANALIZOVANÍM

38.80

SPOKOJNOSŤ
S RÝCHLOSŤOU OPRAVY

91.80

SPOKOJNOSŤ S PONÚKANÝMI
SPÔSOBMI PLATIEB

89.40

SPOKOJNOSŤ S PROFESIONALITOU
ZAMESTNANCOV PVPS, a. s.

89.00

SPOKOJNOSŤ S KVALITOU
POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÍ

Prieskum spokojnosti zákazníkov bol realizovaný externou spoločnosťou formou štandardizovaných telefonických rozhovorov na reprezentatívnej vzorke náhodne vybraných 500 odberateľov z celej oblasti v pôsobnosti PVPS v rozdelení: 300 obyvateľov rodinných domov, 150 právnických osôb vrátane živnostníkov a 50 obyvateľov bytových domov.