HAVÁRIE VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad odstraňuje havárie v dodávke pitnej vody v týchto lokalitách:

HLÁSENIE HAVÁRIÍ A PORÚCH

Ak si želáte informáciu o výsledku riešenia havárie/poruchy, zadajte spätný kontakt pre vyrozumenie:

HLÁSENIE HAVÁRIÍ A PORÚCH

Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach:

Poprad, Kežmarok
052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica
Dispečing: 053 446 17 35
Ústredňa: 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie
Dispečing + Ústredňa:
052 432 16 91