HAVÁRIE VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad odstraňuje havárie v dodávke pitnej vody v týchto lokalitách: