ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ PREVÁDZKY

Hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov
a verejných kanalizácií v zmysle zákona SNR SR č. 476/2008 Z. z.
a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 428/2010 Z. z..

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36 500 968

VODOVOD

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov 3 212 MWh
Množstvo predanej vody z verejných vodovodov 10 892 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov 0,29 MWh/tis.m3
bez komentára

KANALIZÁCIA

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií 11 293 MWh
Množstvo odkanalizovanej vody 10 914 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií 1,03 MWh/tis.m3
bez komentára

VODOVOD

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov 2 929 MWh
Množstvo predanej vody z verejných vodovodov 10 973 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov 0,27 MWh/tis.m3
bez komentára

KANALIZÁCIA

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií 11 658 MWh
Množstvo odkanalizovanej vody 10 996 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií 1,06 MWh/tis.m3
bez komentára

VODOVOD

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov 3 613 MWh
Množstvo predanej vody z verejných vodovodov 10 962 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov 0,33 MWh/tis.m3
bez komentára

KANALIZÁCIA

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií 11 502 MWh
Množstvo odkanalizovanej vody 11 221 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií 1,025 MWh/tis.m3
bez komentára

VODOVOD

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov 3 403 MWh
Množstvo predanej vody z verejných vodovodov 10 835 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov 0,314 MWh/tis.m3
Komentár: V dôsledku nedostatku pramenitej vody, potreba čerpania podzemnej vody.
V dôsledku rekonštrukcie ÚV Štrbské Pleso – čerpanie vody z ÚV Popradské Pleso.

KANALIZÁCIA

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií 11 211 MWh
Množstvo odkanalizovanej vody 11 021 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií 1,017 MWh/tis.m3
Komentár: Po rekonštrukcii ČOV Stará Lesná, ČOV Hranovnica a ČOV Liptovská Teplička.

VODOVOD

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov 3 172 MWh
Množstvo predanej vody z verejných vodovodov 10 723 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov 0,296 MWh/tis.m3
Komentár: V zimných mesiacoch boli zlé klimatické podmienky (čerpanie vody).
Nové odberné miesto – ÚV Perlová dolina, Vodojem Mengusovce, Vodojem Ovčín Gelnica, Redukčná šachta Vernár a ČS Šuňava

KANALIZÁCIA

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií 11 105 MWh
Množstvo odkanalizovanej vody 10 806 tis.m3
Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií 1,028 MWh/tis.m3
Komentár: Rekonštrukcie ČOV Stará Lesná, ČOV Hranovnica a ČOV Liptovská Teplička.