Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Energetická náročnosť prevádzky

Hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií

v zmysle zákona SNR SR č. 476/2008 Z. z. a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 428/2010 Z. z..

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a. s. Poprad
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO: 36 500 968

 

ROK 2014 – kanalizácia

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár
MWh tis.m3 MWh/tis.m3
2014 9690 10 325

0,938

 

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • Rekonštrukcia technológie na ČOV Levoča , ČOV Spišská Nová Ves a ČOV Kežmarok.

Uvedené rekonštrukcie budú ukončené v roku 2015.

 

ROK 2014 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2014 2 577 10 233 0,252

 

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • V mesiacoch október až december dobré klimatické podmienky umožnili využívať

gravitačné vodné zdroje (pramene).


ROK 2015 – kanalizácia

Rok Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár
MWh tis.m3 MWh/tis.m3
2015 10 085 10 409 0,968  

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • Rekonštrukcia technológie na ČOV Levoča , ČOV Spišská Nová Ves a ČOV Kežmarok.
 • Nové odberné miesta – ČS OV Spišská Belá, ČS OV Strážky-Sp. Belá, ČS OV Gelnica a ČOV Gelnica.


ROK 2015 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár
MWh tis.m3

MWh/tis.m3

2015 3 122 10 386

0,301

 

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • V mesiacoch október až december zlé klimatické podmienky (pokles gravitačných zdrojov), v dôsledku čoho bolo potrebné vodu čerpať.


ROK 2016 – kanalizácia

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2016 11 098 33 017

0,336

 

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • Po rekonštrukcii ČOV Spišská Nová Ves a ČOV Kežmarok.


ROK 2016 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2016 2 695 10 653

0,253

 

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • V zimných mesiacoch dobré klimatické podmienky (využívanie gravitačných zdrojov)
 • Nové odberné miesto – ŠO Šarpanec

ROK 2017 – kanalizácia

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2017 11 105 10 806

1,028

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • Rekonštrukcie  ČOV Stará Lesná, ČOV Hranovnica a ČOV Liptovská Teplička.


ROK 2017 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2017 3 172 10 723

0,296

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • V zimných mesiacoch zlé klimatické podmienky (čerpanie vody)
 • Nové odberné miesto – ÚV Perlová dolina, Vodojem Mengušovce, Vodojem Ovčín Gelnica, Redukčná šachta Vernár a ČS Šúňava

ROK 2018 – kanalizácia

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2018 11 211 11 021

1,017

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • Po rekonštrukcii  ČOV Stará Lesná, ČOV Hranovnica a ČOV Liptovská Teplička.


ROK 2018 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2018 3 403 10 835

0,314

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • V dôsledku nedostatku pramenitej vody, potreba čerpania podzemnej vody
 • V dôsledku rekonštrukcie ÚV Štrbské Pleso – čerpanie vody z ÚV Popradské Pleso

ROK 2019 – kanalizácia

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií Množstvo odkanalizovanej vody Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2019 11 502 11 221

1,025

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných kanalizácií vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • bez komentára


ROK 2019 – vodovod

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov Množstvo predanej vody s verejných vodovodov Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov Komentár

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2019 3 613 10 962

0,33

 

Komentár :

V hodnotenom období na energetickú náročnosť prevádzky verejných vodovodov vplývali tieto prevádzkové okolnosti :

 • bez komentára