NA STIAHNUTIE

Našim zákazníkom poskytujeme potrebné informácie a formuláre, prostredníctvom ktorých je možné podať žiadosť v súvislosti s dodávaním pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd.

ŽIADOSTI MÔŽETE DORUČIŤ NA ZVOLENÝCH FORMULÁROCH NASLEDOVNÝMI SPÔSOBMI:

OSOBNE
na ktoromkoľvek zákazníckom
centre našej spoločnosti

POŠTOU
na korešpondenčnú adresu:
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

E-MAILOM
na adresu:
info@pvpsas.sk