Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Cenník výkonov a služieb

Schválené ceny pre rok 2021

Ceny za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody na obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 (Cenový výmer č.1)
Rozhodnutie o cenách PVPS a.s. vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 7. 8. 2019 (rozhodnutie)
Rozhodnutie o cenách PVPS a.s. vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 24. 2. 2017 (rozhodnutie)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy (Cenový výmer č.2.1)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.2.2)
Cenník výkonov nákladnej a osobnej dopravy – sviatky (Cenový výmer č.2.3)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie (Cenový výmer č.3.1)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.3.2)
Cenník výkonov drobnej mechanizácie – sviatky (Cenový výmer č.3.3)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka (Cenový výmer č.4.1)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka – nadčasy a víkendy (Cenový výmer č.4.2)
Zúčtovacia sadzba za výkon pracovníka – sviatky (Cenový výmer č.4.3)
Montáž vodovodnej a kanalizačnej prípojky (Cenový výmer č. 5)
Montáž vodomeru do vopred pripravenej vodomernej šachty (Cenový výmer č. 6)
Ceny prác pri prerušení a znovunapojení odberu vody na vodovodných prípojkách v prípade odstavenia neplatičov za odber vody (Cenový výmer č. 7)
Vyčerpanie vody z vodomernej šachty (Cenový výmer č.8)
Vyčerpanie obsahu žúmp a likvidácia odpadových vôd zo žúmp (Cenový výmer č.9)
Ceny za zneškodňovanie odpadov na ČOV (Cenový výmer č. 10)
Ceny laboratórnych rozborov pitných a odpadových vôd a kalov (Cenový výmer č. 11)
Poskytnutie mapového podkladu v digitálnej a tlačovej forme (Cenový výmer č. 12)
Poplatky za zmenu majiteľa a poplatky za vypracovanie vodohospodárskych stanovísk (Cenový výmer č.13)
Cena za úradné preskúšanie vodomeru (Cenový výmer č.14)
Prešetrenie neoprávnenej reklamácie a nesprávneho udania stavu vodomeru odberateľom (Cenový výmer č. 15)
Cena pri overovaní neoprávneného napojenia na verejnú kanalizáciu (Cenový výmer č. 16)