SMS SLUŽBY

Naša spoločnosť využíva tento komunikačný kanál za účelom zasielania informácií týkajúcich sa dodávky vody a/alebo odvádzania odpadových vôd z Vášho odberného miesta, plánovaných odstávok a porúch na vodovode a kanalizácii, ako aj výziev na zaplatenie faktúr za vodné a stočné, resp. upomienok, diaľkových odpočtov a pod.

ŽIADOSŤ O ODSTRÁNENIE VÁŠHO TELEFÓNNEHO ČÍSLA Z NAŠICH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Vážený zákazník,

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., aktualizuje kontaktné údaje svojich odberateľov a producentov v zákazníckej databáze. Vaše telefónne číslo, ktoré ste nám v minulosti poskytli a cez ktoré sme komunikovali, budeme naďalej používať za účelom zasielania informácií súvisiacich s plnením zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Za týmto účelom sme všetkým našim aktívnym zákazníkom, zaslali začiatkom roka 2021 krátku sms o tejto prebiehajúcej kampani.

V súvislosti s používaním Vášho telefónneho čísla sme zmenili a doplnili pravidlá ochrany osobných údajov v našej spoločnosti a doplnili informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európy 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

V PRÍPADE, ŽE SI NEŽELÁTE ABY SME POUŽÍVALI VAŠE MOBILNÉ TELEFÓNNE ČÍSLO
na účely komunikácie týkajúce sa zasielania správ k plneniu zmluvy, správ ohľadne plánovaných odstávok a porúch, upozornenie na nezaplatenú faktúru a pod., oznámte nám to prosím písomne na e-mailovej adrese
info@pvpsas.sk

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa kampane Vám poskytneme na telefónnom čísle call centra 0850 111 800 v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod alebo písomne na uvedenej e-mailovej adrese.