PROTIKORUPČNÁ POLITIKA A PREDPISY

Dokumenty a ustanovenia o boji proti korupcii

V prípade vyjadrenia akýchkoľvek obáv, pochybností, či nahlásenia protispoločenskej činnosti sú Vám k dispozícii:

KONTAKTY:

Predstaviteľ pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov za Veolia Slovensko:
Mgr. Ing Jana Gažmerčíková
e-mail: jana.gazmercikova@veolia.com
mobil: +421 48 43 27 494

Špecialista compliance za PVPS, a.s.:
Ing. Martin Mišenda
e-mail: martin.misenda@pvpsas.sk
Tel: +421 52 7873 174

Vážne etické pochybenie alebo porušovanie právnych predpisov môžete anonymne alebo neanonymne oznámiť prostredníctvom nástroja WHISPLI.

Viac informácií: