KVALITA VODY

Pod Tatrami – v Poprade a okolí sú obyvatelia zásobovaní vodou z podzemných vodných zdrojov spod Nízkych Tatier – z Liptovskej Tepličky. Sú to veľmi výdatné a kvalitné vodárenské zdroje, s miernou mineralizáciou, ktorá má aj po mikrobiologickej ale aj po chemickej stránke veľmi vhodnú kvalitu na každodenné užívanie a používanie pre človeka. Je tak kvalitná, že pri minimálnom hygienickom zabezpečení a svedomitej údržbe vodárenských objektov a vodovodných sietí nevyžaduje žiadnu inú úpravu a je v súlade so všetkými požiadavkami – hygienickými a legislatívnymi na používanie a ľudskú spotrebu. Dodávame ju do vodovodov Popradského, Kežmarského, Levočského a Spišskonovoveského okresu.

Vo Vysokých Tatrách je voda vo verejných vodovodoch zmesou vody povrchovej a podzemnej. Okrem nižšej tvrdosti, ktorá je prevažne pod úrovňou odporúčanej hodnoty sú to vody tiež veľmi kvalitné a s minimálnou úpravou a dezinfekciou vhodné na zásobovanie verejným vodovodom. V týchto oblastiach sa odporúča obyvateľom občas doplniť minerály vápnik a horčík z minerálnych vôd, ale po všetkých ostatných stránkach sú vyhovujúce pre ľudskú spotrebu.

AKO SI CHRÁNIŤ VODU A VODÁRENSKÉ ZDROJE?

VODA JE VZÁCNA TEKUTINA, NEVYHNUTNÁ PRE ĽUDSKÝ ŽIVOT A CELKOVO ŽIVOT NA ZEMI.
JEJ OCHRANA SA DÁ ROZDELIŤ DO DVOCH SMEROV:

Ochrana vodných útvarov –
prameňov, studničiek, potokov a riek
pred nečistotami:

 • nesypať smeti do okolia vodných tokov a prameňov
 • nevypúšťať odpadové vody nekontrolovane do vodných tokov
 • nepoužívať v blízkosti potokov a prameňov chemické látky na ochranu rastlín, alebo proti škodcom, nevylievať do potokov zvyšky týchto látok

Ochrana za účelom udržania výdatnosti a množstva vody v potokoch a v miestach tvorby a akumulácie podzemných vôd:

 • hlavne ochranou a údržbou lesných porastov a okolí vodných útvarov, lebo hlavnou úlohou lesa je zadržiavanie vody v ekosystémoch
 • šetrením v domácnostiach
 • pre udržanie kvalitnej vody v domácnostiach sa každý odberateľ musí starať o svoje vnútorné rozvody – pravidelne ich odkaľovať a preplachovať.

INFORMÁCIE A RADY PRE ZÁKAZNÍKOV, AKO ŠETRIŤ PITNÚ VODU V DOMÁCNOSTI

Zásady udržania optimálnej spotreby vody

Optimálna spotreba vody je taká, ktorá zabezpečí pravidelnú výmenu vody vo vnútorných rozvodoch domácnosti alebo nehnuteľnosti a zároveň zabezpečí používanie pitnej vody pre všetky potreby zákazníka. Preto odporúčame:

 • pravidelne si kontrolovať vodomer a sledovať svoju spotrebu vody priebežne,
 • dbať na to, aby nepretekali batérie a splachovacie zariadenia WC,
 • pre osobnú hygienu uprednostniť sprchovanie pred kúpaním,
 • počas umývania zubov zastaviť vodu,
 • používať úsporné zariadenia – umývačky, práčky a podobne.

Zásady pre udržanie kvality vody vo vnútorných rozvodoch

Pitná voda z verejného vodovodu má benefity, ktoré sú nezameniteľné. Je to najviac kontrolovaná potravina, stále dodávaná čerstvá priamo z vodárenského zdroja alebo z rozvodného systému vodovodu.  Ak vo vnútorných rozvodoch domácnosti dochádza k stagnácii vody v niektorých častiach alebo dlhodobejšou neprítomnosťou, môže dochádzať k zhoršeniu kvality pitnej vody zmysle požiadaviek na pitné účely. Preto odporúčame:

 • vodu používať pravidelne z celého rozvodného systému v domácnosti,
 • pravidelne čistiť sitká a šetriče osadené na batériách,
 • občasne prepláchnuť celý domový systém otvorením všetkých kohútikov a spláchnutím všetkých splachovačov,
 • rešpektovať zákaz miešania pitnej vody z verejného vodovodu s vlastným vodárenským zdrojom -studňou, vrtom a podobne.

MAPA PÔSOBNOSTI

mapaPosobnosti

INFORMÁCIE O ZÁSOBOVANEJ OBLASTI A POČTU ZÁSOBOVANÝCH OBYVATEĽOV

Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov. Kvalitu pitnej vody v zásobovanej oblasti možno považovať za približne rovnakú.

SPOTREBA PITNEJ VODY V DOMÁCNOSTI

Priemerná spotreba pitnej vody v domácnosti v l/osoba/deň v prevádzkovaných verejných vodovodov

mapaPosobnosti

VÝSLEDKY MONITOROVANIA KVALITY PITNEJ VODY

 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Poprad  Popradský skup. vodovod z Lipt. Tepličky pdf
 Svit
 Sp. Teplica
 Matejovce
 Gánovce
 Hozelec
 Švábovce
 Hôrka
 Jánovce
 Sp. Bystré
 Kravany
 Vikartovce
 L. Teplička  Popradský skup. vodovod obec Lipt. Teplička pdf
 Hranovnica  Spišský skup. vodovod z Lipt. Tepličky pdf
 Sp. Štiavnik
 Mlynica  Skup. vodovod Tatranský pdf
 V. Slavkov
 N. Lesná
 Smokovce  Skup. vodovod Smokovce pdf
 Štôla  Skup. vodovod Štôlanský pdf
 Lučivná
 Mengusovce
 Batizovce
 T. Kotlina  Skup. vodovod Belanský pdf
 T. Lomnica  Skup. vodovod Tatranská Lomnica z prameňov pdf
 T. Javorina  Skup. vodovod Tatranská Javorina pdf
 Ždiar
 Gerlachov  Gerlachov pdf
 Šuňava – Nižná  Šuňava – Nižná pdf
 Šuňava – Vyšná  Šuňava – Vyšná pdf
 Št. Pleso  Št. Pleso pdf
 Vernár  Vernár pdf
 Štrba  Štrba pdf
 T. Matliare  T. Matliare pdf
 T. Lesná  T. Lesná pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Huncovce  Popradský skup. vodovod z Lipt. Tepličky pdf
 V. Lomnica
 Vrbov
 Žakovce
 Tvarožná
 Vlková
 Kežmarok
 M. Slavkov
 Ľubica
 Rakúsy  Skup. vodovod Belanský pdf
 Krížová Ves
 Slov. Ves
 Sp. Belá
 Kežmarok  Skup. vodovod Kežmarský pdf
 Mlynčeky
 Stráne pod T.
 Sp. Stará Ves  Skup. vodovod Spišská Stará Ves pdf
 Matiašovce
 Č. Kláštor (kúp.)  Skup. vodovod Červený Kláštor z ÚV Červený Kl. pdf
 Č. Kláštor  Skup. vodovod Červený Kláštor z Majerov pdf
 Lechnica
 Majere
 St. Lesná  Skup. vodovod Tatranská Lomnica z ÚV T. Lesná pdf
 Toporec  Toporec pdf
 Sp. Hanušovce  Sp. Hanušovce pdf
 Reľov  Reľov pdf
 Abrahámovce  Abrahámovce pdf
 Holumnica  Holumnica pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Forbasy  Skup. vodovod Stará Ľubovňa pdf
 Hniezdne
 Chmeľnica
 Jakubany
 Kamienka
 N. Ľubovňa
 Plavnica
 St. Ľubovňa
 St. Ľubovňa  Skup. vodovod Stará Ľubovňa z prameňov pdf
 Lomnička  Skup. vodovod Lomnička – Podolínec z ÚV Lomnička pdf
 Podolínec
 Podolínec  Skup. vodovod Lomnička – Podolínec z vrtu VR4 pdf
 Jarabina  Jarabina pdf
 Legnava  Legnava pdf
 Lesnica  Lesnica pdf
 Malý Lipník  Malý Lipník pdf
 Mníšek  Mníšek nad Popradom pdf
 Orlov  Orlov pdf
 Ruská Voľa  Ruská Voľa pdf
 Starina  Starina pdf
 Šambrón  Šambrón pdf
 Š. Jastrabie  Š. Jastrabie pdf
 Veľká Lesná  Veľká Lesná pdf
 Veľký Lipník  Veľký Lipník pdf
 V. Ružbachy  V. Ružbachy pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Sp. Nová Ves  Spišský skup. vodovod z prameňov Sp. Nová Ves pdf
 Sp. Nová Ves  Spišský skup. vodovod z Lipt. Tepličky pdf
 Smižany
 Lieskovany
 Odorín
 Jamník
 Hrabušice
 Betlanovce
 Sp. Tomášovce
 Iliašovce
 Arnutovce
 Krompachy  Skup. vodovod Krompachy Slovinky z pram. pdf
 Slovinky
 Kolinovce
 Slovinky  Skup. vodovod Krompachy Slovinky časť Dorotea pdf
 Mlynky  Mlynky – Biele vody – Havrania dolina pdf
 Mlynky  Mlynky – Biele vody – Biele Vody pdf
 Rudňany  Rudňany Zimné, centrum pdf
 Rudňany  Rudňany Hrisko pdf
 Rudňany  Rudňany Zapálenica pdf
 Sp. Vlachy  Sp. Vlachy pdf
 Hodkovce  Hodkovce pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Levoča  Spišský skup. vodovod z prameňov Levoča pdf
 Levoča  Spišský skup. vodovod z Lipt. Tepličky pdf
 Lev. Lúky
 Sp. Štvrtok
 Domaňovce
 Kurimany
 Lúčka  Skup. vodovod Spišské Podhr. – z Lúčky pdf
 Sp. Podhradie
 Sp.Podhradie  Skup. vodovod Spišské Podhr. – z Dúbravy pdf
 Závada  Závada pdf
 D.Stráže  D.Stráže pdf
 Brutovce  Brutovce pdf
 Bijacovce  Bijacovce pdf
 Doľany  Doľany pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Gelnica  Skup. vodovod Gelnica, Margecany, Jaklovce z pram. Puškinova pdf
 Gelnica  Skup. vodovod Gelnica, Margecany, Jaklovce z pram. Uhliarska pdf
 Gelnica  Skup. vodovod Gelnica, Margecany, Jaklovce – Slov. Cechy pdf
 Gelnica  Skup. vodovod Gelnica, Margecany, Jaklovce – Staré Legy pdf
 Gelnica  Skup. vodovod Gelnica, Margecany, Jaklovce z ÚV Perlová dol. pdf
 Jaklovce
 Margecany
 Smolník  Skup. vodovod Smolník – Smolnícka Huta pdf
 Sm. Huta
 Prakovce  Prakovce z ÚV Prakovce pdf
 Prakovce  Prakovce z ÚV Helcmanovce a Barbora pdf
 Žakarovce  Žakarovce pdf
 Stará Voda  Stará Voda pdf
 Kluknava  Kluknava pdf
 Obec  Zásobovaná oblasť (ZO)  Prehľad vysledkov mon. kvality vody
 Podbanské  Podbanské pdf

TVRDOSŤ VODY

HODNOTENIE Tvrdosť
[°N]
Obsah vápnika a horčíka
[mmol/l]
veľmi mäkká 0 – 4 0 – 0,71
mäkká 4 – 8 0,71 – 1,42
stredne tvrdá 8 – 12 1,42 – 2,14
tvrdá 12 – 18 2,14 – 3,20
značne tvrdá nad 18 nad 3,20

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. v platnom znení určuje pre tvrdosť vody (vápnik a horčík)
odporúčanú hodnotu 1,1 – 5,0 mmo/l, čo v prepočte na nemecké stupne predstavuje 6,16 – 28,04 °N.
Prepočet: 1 mmol/l = 5,6 °N alebo 1 °N = 0,1786 mmol/l