Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme za Vašu dôveru a voľbu využívať služby a produkty spoločnosti Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vaša dôvera je pre nás dôležitá a preto dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi a najvyššími štandardmi. 

Tu uvedené informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, pripravené podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v súlade so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov objasňujú, ktoré osobné údaje zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb, produktov a komunikácie so zákazníkmi a ako tieto údaje spracúvame a chránime.


Kto sme a naše kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.,

so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovenská republika,

IČO: 36 500 968, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10301/P.
Prevádzkovateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia na Slovensku,

pre ktoré je určená ako zodpovedná osoba:

spoločnosť Veolia Energia Slovensko, a.s.,

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, môžete nás resp. našu zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:
dpo.veolia.sk@veolia.com
,  oou.pvpsas@pvpsas.sk

alebo na telefónnom čísle +421 48 4327 360,

alebo písomne na adrese:


Veolia Energia Slovensko, a.s.

do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Einsteinova 25,
851 01 Bratislava

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby, alebo ak máte otázky alebo podnety, týkajúce sa ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, môžete nás resp. zodpovednú osobu kontaktovať prostredníctvom e-mailu na:

dpo.veolia.sk@veolia.com,  oou.pvpsas@pvpsas.sk

 

alebo písomne na adrese:


Veolia Energia Slovensko, a.s.

do rúk: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Einsteinova 25
851 01 Bratislava

V prípade, že ste našim odberateľom, je možné podať Vašu žiadosť tiež osobne na niektorom z našich  zákazníckych centier http://pvpsas.sk/kontakty/

V tejto súvislosti upozorňujeme, že poskytovať informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutej osobe je možné len po overení jej totožnosti. V prípade, ak nebude možné overiť totožnosť podľa údajov uvedených v žiadosti, dotknutá osoba bude vyzvaná na overenie totožnosti napr. úradným osvedčením jej podpisu na žiadosti alebo osobným podaním žiadosti a predložením preukazu totožnosti.

 

Pre ďalšie informácie týkajúce sa konkrétnej skupiny dotknutých osôb prosím kliknite na príslušnú záložku.

Vzory žiadostí:

PDFicon_black Namietanie spracúvania osobných údajov

PDFicon_black Žiadosť dotknutej osoby