ZAMESTNANECKÉ GRANTY

Program je určený zamestnancom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
Zamestnanecké granty pomôžu finančne podporiť dobré veci za podmienky, že aj naši zamestnanci budú aktívne pomáhať. To znamená, že zamestnanec sa bude ako dobrovoľník vo svojom voľnom čase spolupodieľať na realizácii projektu, ktorý chce podporiť. Najlepšie a najzmysluplnejšie projekty podporíme zaujímavými sumami schválenými Nadáciou Veolia Slovensko. Stačí ak sa zamyslíte, kde práve teraz potrebujú pomoc, vyplníte správne projektový formulár a odošlete.

Pomáhate v škole, kde chodí vaše dieťa organizovať lyžiarsky výcvik?
Chcete pomôcť sociálne slabej rodine z vedľajšieho vchodu s nákupom bicyklov?
Chcete, aby vaše sídlisko malo krajšie detské ihriská?
Ste už roky členom včelárskeho zväzu?

PRÁVE PRE VÁS JE NÁŠ PROJEKT.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE PROJEKTOVÉ ŽIADOSTI

 1. Žiadať o Zamestnecké granty môžu výhradne zamestnanci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.
 2. Podporiť je možné výlučne projekty, ktoré majú verejnoprospešný charakter, tzn. reagujú na spoločenskú potrebu najmä v týchto oblastiach: sociálna, životné prostredie, výchova a vzdelávanie, kultúra, veda, zdravotníctvo, ochrana občianskych a ľudských práv, odstraňovanie diskriminácie, prevádzkovanie amatérskeho športu, práca s deťmi a mládežou. Mimo vyššie uvedené vymedzenie nemožno Zamestnanecké granty udeliť.
 3. Dĺžka realizovaných projektov alebo čerpania prideleného nadačného príspevku by nemala presiahnuť 11 mesiacov od podpisu darovacej zmluvy.
 4. Jeden zamestnanec môže podať aj viac žiadostí, pričom rozhodujúca pre posúdenie je kvalita projektov a organizácie, nie počet žiadostí. Opakovaná podpora jedného projektu / jedného zamestnanca nie je vylúčená, ani nie je znevýhodnená pri hodnotení.

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Zamestnanecké granty 2023

Nadácia Veolia Slovensko – program „Zamestnanecké granty“

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamestnancov o veci verejné je jedným z cieľov unikátneho programu Nadácie Veolia Slovensko. Program Zamestnanecké granty, v rámci ktorého môžu zamestnanci  skupiny Veolia na Slovensku  získať financie na realizáciu verejnoprospešných projektov s podmienkou, že  sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci, je určený pre všetkých zamestnancov spoločností ( Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám – občianskym združeniam, školám, športovým klubom a pod.

V roku 2023 podporila  nadácia v podtatranskom a spišskom regióne 10 projektov:

 • Záleží nám na tradíciách – DHZ Mlynica,
 • Vybudovanie lanovej pyramídy pre školské ihrisko ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote,
 • Skautský tábor v Mengusovciach,
 • Tajomný svet zvierat – OZ Deti a rodina v Spišskej Novej Vsi,
 • Rekonštrukcia šatne pre futbalovú prípravku – OTJ Jamník,
 • Memoriál Jozefa Mačičáka v Mlynčekoch,
 • Obecnú akciu „Zabavme sa spolu“ v Klčove,
 • Budokamp v Modre – sústredenie v karate,
 • Vybudovanie krytej studničky „Medvedí jarok“ v Spišskej Novej Vsi.

Garantmi jednotlivých projektov sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sa v nich  aktívne podieľajú svojou dobrovoľníckou činnosťou. Oceňujeme ich aktivity, ktorými pomáhajú zlepšovať činnosť rôznych organizácií vo svojom okolí.

Zamestnanecké granty 2022

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamestnancov o veci verejné je jedným z cieľov unikátneho programu Nadácie Veolia Slovensko. Program Zamestnanecké granty, v rámci ktorého môžu zamestnanci  skupiny Veolia na Slovensku  získať financie na realizáciu verejnoprospešných projektov s podmienkou, že  sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci, je určený pre všetkých zamestnancov spoločností ( Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám – občianskym združeniam, školám, športovým klubom a pod.

V roku 2022 podporila  nadácia v podtatranskom regióne 5 projektov Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.:

 • Školský včelín s apidomčekom v areáli ZŠ s MŠ Spišské Bystré,
 • Spoločnou snahou za krajšie okolie – v areáli ZŠ s MŠ Jablonov,
 • Školský reštart – aktívne využitie voľného času pre rodiny s deťmi – tvorivé dielne v rámci Diecézneho katechetického úradu Spišská Nová Ves,
 • Veselá záhradka – vybudovanie malej záhradky v areáli Evanjelickej materskej školy v Spišskej Novej Vsi,
 • Spevom k radosti – 5-dňový letný tábor Detského speváckeho zboru Svetlušky zo Spišskej Novej Vsi v Lúčkach

Garantmi jednotlivých projektov sú zamestnanci spoločnosti, ktorí sa v nich  aktívne podieľajú svojou dobrovoľníckou činnosťou a tým sú nápomocní v zlepšovaní činností rôznych organizácií vo svojom okolí.

Zamestnanecké granty 2021

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamestnancov o veci verejné je jedným z cieľov unikátneho programu Nadácie Veolia Slovensko. Program Zamestnanecké granty, v rámci ktorého môžu zamestnanci  skupiny Veolia na Slovensku  získať financie na realizáciu verejnoprospešných projektov s podmienkou, že  sa sami podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci, je určený pre všetkých zamestnancov spoločností ( Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Energia Slovensko), ktorí sú ochotní pomáhať iným organizáciám – občianskym združeniam, školám, športovým klubom a pod.

Výsledkom bolo  v uplynulom roku  24 projektov podporených sumou viac ako 20 tis. eur.

V roku 2021 podporila  Nadácia Veolia Slovensko v podtatranskom regióne 7 projektov:

 • Vybudovanie terapeutickej záhrady v areáli sídla Slovenského Červeného kríža v Poprade,
 • Čistenie jazera Lom v Poprade – Kvetnici,
 • Vybavenie detského ihriska pri MŠ Vojňany,
 • Vybavenie sociálneho zariadenia pre Futbalový klub Matejovce nad Hornádom,
 • Vytvorenie haly nového centra pre deti a rodiny v zariadení Alžbetka, n.o. Spišská Nová Ves,
 • Podpora duatlonu detí v meste Spišská Nová Ves,
 • Vybavenie multisenzorickej miestnosti pre deti so zdravotným znevýhodnením v zariadení
  Gréckokatolíckej charity Prešov v zariadení Stará Ľubovňa.

Aj napriek pandémii Covidu-19, ktorý zasiahol celý svet na jar minulého roka, sa podarilo pod Tatrami zrealizovať niekoľko zaujímavých projektov PVPS, a.s. Podporené boli nielen environmentálne, ale aj športové a charitatívne oblasti, v rámci ktorých svojou osobnou účasťou a aktivitou prispievajú aj naši zamestnanci:

 • výstavba zádržného jazierka na dažďovú vodu v areáli ZŠ s MŠ v Spišskom Bystrom,
 • nákup didaktických pomôcok pre zariadenie zdravotne znevýhodnených detí grécko-katolíckej charity v Starej Ľubovni,
 • cyklistické preteky pre deti a dospelých MTB Škoda Maratón Horal vo Svite,
 • výstavba outdoorového ihriska pre obyvateľov obce Odorín,
 • prestížny cyklistický medzinárodný pretek Bike Open Tour 2020 v Slovenskom Raji.

Organizátori uvedených projektov ďakujú Nadácii Veolia Slovensko za finančné podpory, ktoré im veľmi pomohli pri realizovaní aktivít.

Revitalizácia prameňa Ferčekovce
Oživenie zanedbaného prameňa v miestnej časti mesta Spišská Nová Ves – vo Ferčekovciach. Zrealizovalo sa vyčistenie nefunkčného historického prameňa, ktorý slúžil v minulosti ako vodný zdroj pre malú fabriku.  Osadili sa nové skružnice a v jarných mesiacoch pokračovalo osadenie lavičiek a pamätnej tabule.

 

Rodičia, jazdite opatrne!
Celoštátna dopravno-výchovná, automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi. Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky  a zblížiť mladých priaznivcov motoristického športu.

 

Škoda Horal MTB Maratón
HORAL je maratón na horských bicykloch určený pre širokú športovú verejnosť. Je organizovaný Športovým klubom HORAL od roku 2000. Patrí na Slovensku k najstarším, najznámejším a najobľúbenejším  podujatiam. Pod vplyvom Horalu začalo množstvo ľudí bicyklovať na horskom bicykli a jazdiť po jeho trasách v širokom okolí mesta Svit, Poprad a v Nízkych Tatrách, čím nielenže aktívne využívajú svoj voľný čas, ale poznávajú okolité prírodné prostredie.

 

Podpora realizácie projektu „Rekonštrukcia  šatne pre malých futbalistov-prípravkárov“
Vďaka podpore Nadácie Veolia Slovensko sa zlepšili podmienky tréningov mladých futbalistov Športového klubu v obci Harichovce. Cieľom projektu bola rekonštrukcia šatne v objekte telocvične pre prípravkárov-futbalistov vrátane pripojenia na ústredné kúrenie.

 

Skautská klubovňa Vydrník – zlepšenie podmienok činnosti
Vďaka podpore Nadácie Veolia Slovensko sa zlepšili sociálne podmienky klubovej činnosti skautov, zvýšil sa komfort užívania priestorov. Priestory sa stali reprezentatívnejšími a vhodnejšími na našu činnosť, ktorá má celonárodný charakter.

 

35. ročník Memoriálu Jozefa Psotku
Memoriál sa uskutočnil v sobotu 12.10.2019 za ideálneho jesenného počasia. Na 36 km trať vysokohorského behu Extrém s prevýšením 2 080 m sa postavilo celkom 160 pretekárov. Memoriál je venovaný pamiatke slovenských horolezcov – obetiam Mount Everestu.

 

Tenisový klub TK F1 Poprad
TK F1 je názov tenisového klubu, ktorý má na starosti pohybovú prípravu detí od 6-tich rokov a stará sa o ich prípravu na tenisové turnaje jednotlivcov a družstiev. Vďaka podpore Nadácie Veolia sa dokončilo vybavenie a zrealizovalo sa celkové dokončenie malej posilňovne slúžiacej na silovú prípravu detí a juniorov pre tenisovú hru. Priamo na tenisových dvorcoch sa taktiež zrekonštruovali drevené lavičky s vešiakmi.

Výstavba detského ihriska v obci Odorín
Cieľom projektu bolo osadiť v obci Odorín herné prvky pre deti  pre vekovú kategóriu 2-14 rokov, ktoré by poskytovali možnosť na hru a rozvoj pohybových aktivít. napr. preliezky, hojdačku, resp.zostavu pre hry a pod. Miestny park  sa vytvára v spolupráci s občanmi bývajúcimi v okolí obce, časť Palenčarina. Vyrovnali sme terén, zasadili trávnik, vysadili sme  stromy  a kríky oddeľujúce miestny potok a o trávnik sa pravidelne staráme kosením. Rozvíjajúca sa IBV  v danej časti obce zvýšila podiel rodín s deťmi.

 

Zelená terasa v krízovom centre v Spišskej Novej Vsi
Vďaka podpore Nadácie Veolia Slovensko sa vytvorila tzv. zelená terasa z ekologických materiálov ako miesto vhodné pre vzdelávanie klientov v oblasti životného prostredia. Pomocou edukačných pomôcok by klienti krízového strediska (deti vo veku od 3 do 18 rokov) majú mať možnosť rozvíjať hodnoty k ochrane životného prostredia a spoznať možnosti využitia, ako sa priateľsky správať k prírode.

 

34. ročník Memoriálu Jozefa Psotku
Nadácia Veolia Slovensko podporila 34. ročník Memoriálu Jozefa Psotku – extrémny beh do vrchu. Memoriál je venovaný pamiatke slovenských horolezcov – obetiam Mount Everestu. Celkovo sa zúčastnilo 200 pretekárov z celého sveta.

 

Rodičia, jazdite opatrne!
Celoštátna dopravno-výchovná, automobilová orientačná súťaž pre rodičov s deťmi. Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky  a zblížiť mladých priaznivcov motoristického športu.

 

Škoda Horal MTB Maratón
HORAL je maratón na horských bicykloch určený pre širokú športovú verejnosť. Je organizovaný Športovým klubom HORAL od roku 2000. Patrí na Slovensku k najstarším, najznámejším a najobľúbenejším podujatiam.