PROJEKTY PRE ŠKOLY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. sa dlhodobo venuje realizácii vlastných výchovno-vzdelávacích projektov zameraných predovšetkým na školskú mládež. Prostredníctvom nich vedieme školákov aj širokú verejnosť k zodpovednému environmentálnemu správaniu a k ochrane životného prostredia.

EXKURZIE

Pre školské kolektívy aj pre verejnosť ponúkame možnosť navštíviť vybrané vodárenské objekty PVPS, a.s. – napr. čistiareň odpadových vôd Poprad – Matejovce, ktorá svojou unikátnou technológiou patrí medzi najnavštevovanejšie ČOV v našom regióne. Potom sú to ČOV Spišská Nová Ves, Levoča, úpravňa vody Jakubany alebo Spišské Bystré.

Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese:
info@pvpsas.sk alebo bozena.dicka@pvpsas.sk

ZREALIZOVANÉ PROJEKTY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. a spoločnosťou Veolia Energia pripravila pre základné školy svojich regiónov zaujímavý projekt pod názvom „Biodiverzita do škôl“.
Rozmanitosť živých foriem je modeluje krásu prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme. Estetika prostredia pozitívne vplýva aj na vzdelávací proces na školách.
V projekte bola zaujímavá výzva – vytvorte na svojej škole dvor plný života. Vysaďte stromy, vytvorte záhrady, prispejte k lepšej mikroklíme v areáli školy, vytvorte si zaujímavý vzdelávací priestor.
Pre 14 prihlásených základných a stredných škôl z celého Slovenska bola ponúknutá možnosť pracovať v dvojročnom projekte, kde sa naučili nové veci a skrášlili si svoje školské areály.

nech-sa-paci-vodovodna-logo350

Kampaň Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. „Nech sa páči, vodovodná“ bola zameraná na deti a ich zdravý životný štýl, ku ktorému patrí konzumácia kvalitnej pitnej vody z vodovodu, namiesto nezdravých sladených nápojov.
Kampaň začínala 1. 5. 2019, v rámci nej boli pripravené štyri súťaže, ktoré boli zverejnené na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Na konci každej súťaže boli vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získali atraktívne vecné ceny. Hlavnou výhrou v 4. súťaži bol 2-dňový výlet autobusom pre celú triedu v dňoch 18. – 19. júna 2019. Výhercov čakala tiež návšteva vodárenských objektov, Environmentálne centrum Michalovce, ubytovanie v 4 hviezdičkovom hoteli v Spišskej Novej Vsi a výlet do Vysokých Tatier, večerný program s Andym Ďuricom, spevákom hitu Pravá vodovodná a s divadlom Haliganda.

Súťaže boli podporované mediálnou kampaňou vo vybraných médiách.
Víťazi jednotlivých súťaží boli vyhlásení vždy do 24 hodín po uplynutí termínu súťaže na FB/vodovodna.
Do súťaží sa mohol zapojiť ktokoľvek, stačilo splniť súťažnú úlohu na FB.
POZOR! Vyhrať mohli iba deti a triedy zo ZŠ, ktoré sú na území pôsobenia VVS, a.s. a PVPS, a.s.

Školákov prekvapila bohatá biodiverzita mesta skrývajúca rašeliniská, mokrade ale aj nebezpečné invázne rastliny. Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest tento školský rok prinieslo viacero prekvapivých objavov. Deti ani netušili, koľko divo rastúcich druhov rastlín objavia vo svojom okolí priamo v meste či obci.

V rámci projektu Tajný život mesta každá zapojená škola získala tablety na fotografovanie rastlín a ich určovanie pomocou mobilnej aplikácie Pl@ntNet. Jednou z úloh projektu bolo aj vytvorenie informačnej kampane o biodiverzite, ktorú deti vo svojom meste objavili, vďaka tabletom nafotili a potom nápadito prezentovali verejnosti.

„Konečne som pochopil, čo to vlastne tá biodiverzita je!“ vyznal sa jeden zo žiakov ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči zapojenej do projektu. Škola vytvorila informačnú kampaň pre verejnosť vo forme video reportáže, kde predstavila jeden zo svojich hlavných objavov – poniklec slovenský rastúci na území Mackovho boku.

Deti zo ZŠ Námestie Mládeže vo Zvolene sa zase s tabletmi vybrali do inej zaujímavej lokality priamo v ich meste. „My sme sa rozhodli mapovať rastliny v mokradi Lanice. Boli to krásne popoludnia strávené v prírode a prešli sme podstatnú časť dolných Laníc. Pri prechádzke sme boli prekvapení, koľko druhov rastlín tu rastie, ale aj zhrození, koľko smetí sme pritom našli.“

Z 50 slovenských škôl zapojených do projektu boli vybrané 3 školy, ktorých informačná kampaň bola najoriginálnejšia a oslovila najširšie spektrum verejnosti. Víťazmi sa stali ZŠ Kukučínova v Detve, ZŠ s MŠ Tajovského v Poprade a Gymnázium I. Kraska v Rimavskej Sobote. Víťazné tímy vyhrali pobyt vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Cieľom projektu Tajný život mesta, ktorý  realizuje CEEV Živica a finančne zastrešuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a spoločnosť Veolia Energia, je zvýšenie environmentálneho povedomia o biodiverzite ako dôležitého prvku udržateľnosti miest.

Fotky z kampaní škôl si môžete pozrieť na www.tajnyzivotmesta.sk. Ukážka jedného z víťazných videí:

Školy odhalili Tajný život vody – koľko vody sa skrýva v notebooku, kožených topánkach alebo v kile paradajok? 25 školských tímov zložených z jednej pani učiteľky a dvoch žiakov zapojených do projektu Tajný život vody spoznalo odpovede a pomohlo ich odhaliť svojim kolegom, spolužiakom a celej školskej komunite.

Šesť najinšpiratív­nejších z nich ocenila Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. a  cenami v celkovej hodnote 1 200 eur. “O tom, ako bude vyzerať Deň vody, rozhodovali najmä žiaci a musím uznať, že aktivity, ktoré svojim spolužiakom, učiteľom a širšej školskej komunite pripravili, boli naozaj zaujímavé,” hovorí koordinátorka projektu „Tajný život vody“, Katarína Cesnaková zo Živice.

Monitoring kvality a znečistenia vôd, vodné bary, pokusy, ankety, virtuálna voda a mnohé iné. Výber tých najinšpiratív­nejších bol naozaj náročný.

V Podtatranskom regióne pracovalo na projekte 5 základných škôl:

ZŠ Hlavná 121, Gelnica
ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad
ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa
ZŠ s MŠ Vagonárska 1660/4, Poprad-Sp. Sobota
ZŠ Petržalská 21, Kežmarok

Projekt Tajný život vody realizovala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Fotogaléria 1     |     Fotogaléria 2     |     Vyčistenie jazera Turzov

Video – ZŠ Gelnica:

V mesiaci máj 2013 naša spoločnosť vyhlásila pre žiakov základných škôl regionálnu výtvarnú súťaž „Voda naša každodenná“. Žiaci mali za úlohu nakresliť komix na výkres max. A3 na tému vody a ochrany vodných zdrojov. Téma bola široká, žiaci mohli využiť aj témy kolobehu vody alebo znečisťovania prírody. Do určeného termínu – 15.6.2013 nám prišlo 60 krásnych prác, celkovo sa zapojilo 17 tried z 5 škôl nášho regiónu pôsobnosti.

Víťazstvo tentokrát poputovalo do Spišskej Novej Vsi – do Základnej školy na Levočskej ulici. Žiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, ktoré pripravila naša spoločnosť.

Celkové výsledky súťaže:

  • 1. miesto: ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves
  • 2. miesto: ZŠ Tajovského 2764/17, Poprad
  • 3. miesto: ZŠ Francisciho 11, Levoča
  • Čestné uznanie: ZŠ Dostojevského 2616/25, Poprad  |  ZŠ Grundschule Gelnica

 

Víťazné práce – ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves:

Začiatkom mája 2012 naša spoločnosť pripravila na sklonku školského roka pre žiakov základných škôl regionálnu literárnu súťaž pod názvom „Voda – prameň života“.  Malí nádejní spisovatelia mali za úlohu vymyslieť báseň na uvedenú tému o dĺžke minimálne troch slôh alebo vymyslieť rozprávku s rozsahom maximálne dve strany A4. Aj keď na ich vypracovanie zostal jeden mesiac, prišlo nám vyše 80 nádherných prác. Porota len veľmi ťažko určila víťazov, nakoľko nás oslovili všetky diela.

Najaktívnejšou žiačkou v oboch kategóriách poézie a prózy sa stala  Eva Žigová zo Základnej školy Grundschule Gelnica, ktorá zaslala niekoľko vynikajúcich prác a získala 1. miesto.
Keďže sa nám páčili mnohé básne a rozprávky, porota udelila viac cien. Víťazstvo si tiež odniesla Júlia Bodnárová zo Základnej školy na ulici Gašpara Haina v Levoči v kategórii próza.
V druhej kategórii poézia – prvenstvo patrilo okrem Evky Žigovej aj Diane Schützovej z Grundschule Gelnica. Okrem prvých troch miest sme udelili aj niekoľko čestných uznaní, lebo práce boli naozaj skvelé.

Víťazi sa tešili pekným balíčkom s rôznymi darčekmi, ktoré pripravila naša spoločnosť.

ZŠ Grundschule Gelnica

ZŠ Komenského Poprad

ZŠ Tatranská Lomnica

Kategória POÉZIA:

Poradie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. miesto Eva Žigová ZŠ Grundschule Gelnica Neplytváme vodou, O pramienku
Diana Schützová ZŠ Grundschule Gelnica Poklad, bez ktorého sa nedá žiť
2. miesto Bohdana Žigová ZŠ Grundschule Gelnica Mrak
Elena Pucheinová ZŠ Grundschule Gelnica Kvapôčka
3. miesto Daniel Rackovský ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad Na čistinke
Martina Soroková ZŠ Grundschule Gelnica Voda

 

ČESTNÉ UZNANIE:

Kristína Gurková ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad
Alexandra Ridgová ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad
Tomáš Kanálik ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad
Kristína Lukáčová ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad

Kategória PRÓZA:

Poradie Meno a priezvisko Škola Názov práce
1. miesto Júlia Bodnárová ZŠ Gašpara Haina Levoča Ako štyria kráľoviči hľadali vodu života
Eva Žigová ZŠ Grundschule Gelnica Ako víla Perlička poslala pohromu na Zem
2. miesto Emma Krompaščíková ZŠ Nižná brána Kežmarok Kráľ, ktorý sa chcel dotknúť dna oceána
Silvia Bikárová ZŠ Grundschule Gelnica O vodnej víle Sáre
Sofia Miháliková ZŠ Grundschule Gelnica Kvapka a kamaráti
3. miesto Frederika Najvirtová ZŠ Grundschule Gelnica Ako kvapka vody putovala k smädnej margarétke
Lukáš Garnek ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad Rozprávka o záchrane

 

ČESTNÉ UZNANIE:

Laura Hamraková ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad
Veronika Bobková ZŠ s MŠ Komenského 587/15 Poprad
Barbora Raučinová ZŠ Tatranská Lomnica č.123
Karin Hudeková ZŠ Tatranská Lomnica č.123