Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Zaujímavosti o vode

Pitná voda je zdravotne nezávadná voda, ktorá ani po trvalom požívaní nevyvolá ochorenie alebo poruchy zdravia prítomnosťou mikroorganizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie spotrebiteľa akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením.

 

Pitná voda je kontrolovaná vhodnými analytickými metódami v laboratóriách Útvaru kontroly kvality. Počet a rozsah kontroly je vykonávaný v súlade s NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

O kvalite vody vo verejnom vodovode má právo každý spotrebiteľ byť informovaný, a to v úplnom rozsahu parametrov daných platnou legislatívou /asi 80 parametrov/.

     Z výsledkov dlhodobého sledovania kvality vody vyplýva, že kvalita dodávanej vody vyhovuje európskym štandardom po stránke fyzikálnej, chemickej, mikrobiologickej i biologickej.

Ani sa nám nechce veriť, že človek
začal pravidelne využívať vodu na
kúpanie až v minulom storočí.

Vyše jedna miliarda ľudí
nemá prístup k zdravotne
nezávadnej pitnej vode.
Čistá voda sa stáva jednou
z najvzácnejších surovín.


Na Slovensku je v súčasnosti
priemerná spotreba približne
120 litrov na osobu a deň.


V priemere iba 4 litre vody
denne spotrebujeme na
varenie a pitie.
55 litrov sa použije v
kúpeľni, 32 litrov na
splachovanie záchodov, 25
litrov na pranie a 8 litrov na
umývanie riadov.


Svet sa skladá zo 75 % vody,
ale iba 1 % je použiteľné na
pitie. Voda, ktorú využívame
je od vzniku sveta stále rovnaká.
 


Veľká väčšina 97,4 % svetovej vody nie je pitná, je slaná a tvorí oceány. Zvyšných 2,6 % predstavuje všetku pitnú vodu, čo máme. Navyše 86 % z toho množstva nie je priamo prístupných, pretože sú zmrazené v ľadovcoch a horských ľadových čiapočkách. Podzemné zásoby sú ďalším najvýdatnejším zdrojom. Menej ako 0,01 % tvorí voda v jazerách, riekach a prameňoch.
 


Voda v ľudskom tele:
50-72 %, dôležitá na dýchanie,
krvný obeh, látkovú výmenu,
termoreguláciu (potenie),
krv je tvorená približne 91 %
vodou, telo stráca denne
približne 2 litre vody dýchaním
a vylučovaním


Voda tvorí takmer 80 % hmotnosti
novorodenca.


Obsah vody v tele dospelého človeka:
– príjem vody asi 3 l / deň
– obsah vody asi 55 – 65 %
– vylučovanie (moč, pot,dýchanie) 2,5 až 3 l / deň


Spotreba vody na osobu a deň:
sprchovanie a kúpanie – 40 litrov
pranie – 40 litrov
WC – 40 litrov
osobná hygiena (bez kúpania) – 15 litrov
upratovanie – 10 litrov
umývanie riadu – 7 litrov
pitie a varenie – 6 litrov
podiel na ver. spotrebe, napr. kúpanie – 150 litrov
 


Stupne tvrdosti:
mäkká, stredne tvrdá (dôležité
pri dávkovaní prac. prostr.),
tvrdá a veľmi tvrdá
Tvrdá voda:
– obsahuje väčšie množstvo rozpustných solí Ca, Mg (pretekaním cez horniny)
– mydlo v nej slabo pení
– usadzuje sa vodný kameň na ohrevných špirálach
Mäkká voda:
– v oblastiach s horninami nerozpustnými vo vode
– mydlo v nej dobre pení