VODA, KTOREJ MÔŽETE VERIŤ Podporujeme vzdelávanie, ochranu životného prostredia aj šport vo vašom regióne WEB NADÁCIE

CERTIFIKÁCIE
Spoločnosť má vytvorený Integrovaný systém manažérstva, ktorý pozostáva zo systému manažérstva kvality, zo systému environmentálneho manažérstva, systému energetického manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.