Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

PRIPRAVTE SVOJ VODOMER NA ZIMU

Keďže sa blíži obdobie trvalejšieho mrazivého počasia, prinášame vám niekoľko praktických rád, ako ochrániť svoje vodomery pred zimou a jej následkami.

Aby nedošlo k poškodeniu vodomeru počas mrazivých dní, je v prvom rade potrebné, aby majiteľ prijal opatrenia, ktoré budú zariadenie chrániť. Vodomer by mal byť v dostatočnej hĺbke a čo najlepšie chránený pred povrchovou vodou.

Päť rád, ako sa vyhnúť zamrznutiu vodomeru:
1. Vybudujte vodovodnú šachtu do hĺbky minimálne 1,5 metra.
2. Ubezpečte sa, že kryt na šachtu riadne dolieha.
3. Ak hrozí príchod mrazov a vodovod sa nebude dlhšiu dobu aktívne využívať, odporúčame uzavrieť prívod vody.
4. Ak hrozí príchod mrazov, uzavrite pri odchode z chaty prívod vody.
5. Vypustite zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil.

Vodomer nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, tento je však povinný zabezpečiť, aby nedošlo k jeho poškodeniu a vybudovať vodomernú šachtu v súlade s požiadavkami, ktoré mu určuje vodárenská spoločnosť. Tak bude vodomer nielen chránený pred poškodením, ale bude možné vykonať jeho inštaláciu a následné výmeny či opravy.

Nové ceny stočného na rok 2019

Dňa 7.8.2019 spoločnosť PVPS, a.s. obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) cenové rozhodnutie č. 0008/2019/V, podľa ktorého došlo k zmene rozhodnutia č. 0215/2017/V zo dňa 24.02.2017. S účinnosťou odo dňa doručenia rozhodnutia sa mení cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Ostatné ceny zostávajú nezmenené.

Novú cenu stočného uplatní naša spoločnosť po vykonaní mimoriadneho odpočtu vodomerov v mesiacoch august a september 2019.

Biodiverzita do škôl

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. a spoločnosťou Veolia Energia pripravila pre základné školy svojich regiónov zaujímavý projekt pod názvom „Biodiverzita do škôl“.

Čítať viac “Biodiverzita do škôl”

Aktuálne o zmenách ceny vody

Nové ceny vodného a stočného na rok 2017

Dňa 1.3.2017 spoločnosť PVPS, a.s. obdržala cenové rozhodnutie č. 0215/2017/V na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021, ktoré rozhodol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO). Vedenie spoločnosti momentálne analyzuje spôsob, ako nové cenové rozhodnutie aplikuje do praxe v súlade so zákonom o DPH č. 222/2004 Z. z. a  so zákonom o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.

Naša spoločnosť rešpektuje novú vyhlášku URSO č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, s účinnosťou od 16.2.2017 a postupuje v zmysle platnej legislatívy. Zároveň URSO podľa § 17 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach ruší pôvodné rozhodnutie č. 0094/2017/V zo dňa 8.12.2016.

Chceme ubezpečiť všetkých zákazníkov, že PVPS aplikuje legislatívne zmeny v prospech zákazníkov. Zároveň žiadame zákazníkov o úhradu všetkých už vystavených faktúr za vodné a stočné v termíne splatnosti. Prípadný preplatok naša spoločnosť následne vráti.

 

Cenové výmery

Schválené ceny pre rok 2019

Čítať viac “Cenové výmery”

Publikácie

Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia, vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

publikacie_planetaLeto2018_200 publikacie_planetaZima2017_200publikacie_planetaJesen2017_200

Kontakty

Call centrum  0850 111 800

 

Kontakt PVPS, a.s. Poprad:
Hraničná 662/17 Poprad 058 89
Tel.:  +421 52 7873 115
E-mail: info@pvpsas.sk

Dispečing na hlásenie havárií a porúch:
Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach

Poprad, Kežmarok

052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Dispečing – 053 446 17 35
Ústredňa – 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie

Dispečing + Ústredňa – 052 432 16 91


Zákaznícke centrá:
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad
Duklianska 40, 052 01  Spišská Nová Ves
Levočská 34, 064 01  Stará Ľubovňa


Stránkové dni (zákaznícke centrum):

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00

Stránkové dni (podateľňa)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00

Stránkové dni (pokladňa a splátkové kalendáre)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00