Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Svetový deň vodyAj v tejto náročnej dobe pretrvávajúcej pandémie si v mesiaci marec pripomíname významný sviatok pre našu planétu Zem – Svetový deň vody. Zo všetkých strán v médiách sa dozvedáme o extrémnom znečisťovaní svetových morí, riek či jazier. Je to smutné svedectvo človeka, ktorý svojím nezodpovedným prístupom ničí svoje životné prostredie.
Čítať viac “Svetový deň vody”

Oznam zákazníckych centier

Covid-19

COVID-19 nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo pre dodávku pitnej vody a zabezpečenie odkanalizovania

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (PVPS, a.s.) je  od marca 2020 v pohotovosti a prijala nevyhnutné opatrenia v súvislosti s postupujúcou vírusovou infekciou COVID-19 v priebehu posledných dvoch týždňov. PVPS, a.s. ako subjekt hospodárskej mobilizácie naďalej zabezpečuje bezpečnú výrobu a distribúciu pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Prijaté opatrenia sú v úplnom súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie a vyhláseného rozšíreného núdzového stavu na Slovensku.

PVPS, a.s. je tiež  pripravená na situáciu, ak by sa zvýšil počet chorých, a to aj medzi jej zamestnancami. Z uvedeného dôvodu  sme zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov a dostatočné množstvo ochranných pomôcok pre všetkých  zamestnancov.

Naďalej pre nás zostáva najvyššou prioritou bezpečná dodávka pitnej vody, zabezpečenie odkanalizovania ale tiež bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov. Od začiatku pružne reagujeme na vzniknutú situáciu v závislosti od aktuálnych podmienok. Úplne sme uzatvorili všetky zákaznícke centrá, dezinfikujú sa kancelárske priestory,  pracovníci v teréne majú zabezpečené osobné ochranné prostriedky a obmedzili sme na minimum ich kontakt so zákazníkom,  zakázal sa vstup cudzích osôb do našich objektov. Niektoré činnosti, ako napr. výmeny vodomerov a realizácie nových prípojok, boli pozastavené úplne. K dnešnému dňu neboli v našej spoločnosti  hlásení žiadni infikovaní zamestnanci a všetky opatrenia sú nastavené tak,  aby sme zabezpečili dodávku  pitnej vody a verejných služieb, aj keď sa zvýši počet chorých ľudí aj medzi zamestnancami spoločnosti.
 

Kvalita vody nie je ohrozená

O kvalitu vody z vodovodu sa nemusíte obávať. COVID-19 je citlivý na široko používané prípravky na báze chlóru a nemá šancu na prežitie vo vodovodných sieťach.

Podľa správy WHO vírus COVID-19 nebol zistený pri zásobovaní pitnou vodou. Ukázalo sa, že ľudské koronavírusy sú citlivé na chloráciu a dezinfekciu ultrafialovým (UV) svetlom.  Keďže obalené vírusy sú obklopené membránou lipidových hostiteľských buniek, ktorá nie je robustná, je pravdepodobné, že vírus COVID-19 bude citlivejší na chlór a ďalšie dezinfekčné procesy oxidantu v porovnaní s mnohými inými vírusmi.

Laboratóriá Útvaru kontroly kvality pravidelné analýzy zdrojov, vodojemov ako aj  kontroly na jednotlivých stupňoch úpravy pitnej vody a  všetky mikrobiologické a fyzikálno- chemické skúšky sú evidované a priebežne vyhodnocované. Výsledky spĺňajú všetky legislatívne požiadavky. Dezinfekcia je zabezpečená v celej distribučnej sieti verejného vodovodu na maximálnu prípustnú hodnotu a  je intenzívne kontrolovaná pracovníkmi PVPS, a.s.

PVPS, a.s. zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie  na území celého regiónu svojej pôsobnosti, a to v okresoch: Poprad, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Pitnou vodou zásobujeme  309 360 obyvateľov.

 

 

Cenník výkonov a služieb

Publikácie

Časopis o nových trendoch v ochrane životného prostredia, vo vývoji technológií aj o zaujímavých projektoch z celého sveta.

publikacie_planetaLeto2018_200publikacie_planetaLeto2018_200publikacie_planetaLeto2018_200publikacie_planetaLeto2018_200publikacie_planetaZima2017_200publikacie_planetaJesen2017_200

Kontakty

Call centrum  0850 111 800

 

Kontakt PVPS, a.s. Poprad:
Hraničná 662/17 Poprad 058 89
Tel.:  +421 52 7873 115
E-mail: info@pvpsas.sk

Dispečing na hlásenie havárií a porúch:
Poruchy a havárie pitnej vody alebo kanalizácie môžete hlásiť 24 hodín denne na číslach

Poprad, Kežmarok

052 772 95 48

Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica

Dispečing – 053 415 52 16, 053 446 17 35 
Ústredňa – 053 415 52 01

Stará Ľubovňa, Zamagurie

Dispečing + Ústredňa – 052 432 16 91Zákaznícke centrá:
Hraničná 662/17, 058 89  Poprad
Duklianska 40, 052 01  Spišská Nová Ves
Levočská 34, 064 01  Stará Ľubovňa

Stránkové dni (zákaznícke centrum):

Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7:00 – 12:00

Stránkové dni (podateľňa)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00

Stránkové dni (pokladňa a splátkové kalendáre)

Pondelok – Piatok 7:00 – 15:00