PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Abrahámovce Abrahámovce 62 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Hlavné námestie 41 94 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Hradné námestie 86 11 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Hviezdoslavova 11 1 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Kostolné námestie 457 25 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Ľubická cesta 1110 35 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Ľubická cesta 1293 56 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Michalská 938 27 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Michalská 1456 63 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Nad traťou 1 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Nad traťou 1 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Dr. Alexandra 121 6 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Nová 427 27 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Sihoť 378 27 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Strelnica 732 11 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Tatranská 848 24 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Kežmarok Továrenská 633 22 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Ľubica Gen. Svobodu 122 66 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Mlynčeky Mlynčeky 22 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Mlynčeky Mlynčeky 73 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Tvarožná Tvarožná 114 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Vrbov Ružová 28 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Vrbov Ružová 31 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Žakovce Tatranská 86 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Žakovce Žakovce 59 pitná voda 10.10.2022 13.10.2022
Hniezdne Hniezdne 44 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 516 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 522 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 531 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 537 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 541 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Jakubany Jakubany 546 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Lechnica Lechnica 18 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Majere Majere 4 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišská Stará Ves SNP 23 45 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Galova 188 70 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Mariánske námestie 377 14 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Prešovská 276 11 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Prešovská 276 11 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Robotnícka 570 8 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Robotnícka 580 18 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Spišské Podhradie Štefánikova 522 68 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Stará Ľubovňa Podsadek 106 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022
Stará Ľubovňa Podsadek 124 pitná voda 14.10.2022 18.10.2022