PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Malý Slavkov Gerlachovská 91 77 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Gerlachovská 91 77 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Gerlachovská 223 103 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Kráľovská nov. parc.č.608 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Lúčna 210 1A pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Gerlachovská 30 66 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Malý Slavkov Gerlachovská 182 89 pitná voda 8.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Vyšný mlyn 385 12 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Nová 427 27 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Dr. Alexandra 121 6 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Poľná 1619 4 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Hlavné námestie 41 94 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Kežmarok Hviezdoslavova 3 17 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná 321 29 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Hlavná 26 6 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná 329 16 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná 329 16 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná 329 16 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná 341 36 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná nov. pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Železničná nov. pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Huncovce Športová 298 6 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Matejovská 100 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Dr.Guhra 341 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Záhradnícka 204 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Stredná 119 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Tatranská 61 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Veľký Slavkov 82 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Matejovská 109 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Stredná 116 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Kpt. Morávku 184 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Matejovská 108 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Veľký Slavkov Záhradnícka 201 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 212 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 210 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 4 pitná voda 22.4.2024 25.4.2024