PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Nová Lesná Horská 30 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Nová Lesná J. Stilla 65 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Nová Lesná M.R.Štefánika 285 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Nová Lesná M.R.Štefánika 287 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Nová Lesná M.R.Štefánika 514 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stará Lesná Slnečná 118 18 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stará Lesná Stará Lesná 254 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 174 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 204 2 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 208 1 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 208 2 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 212 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 214 3 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 216 1 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 217 2 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 217 3 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 221 1 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 221 2 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 222 1 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 222 2 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Vysoké Tatry Tatranská Lomnica 90 Stanica pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Ždiar Ždiar 294 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021
Ždiar Ždiar 341 pitná voda 10.12.2021 14.12.2021