PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Levoča Nový dvor 3002 16 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Nad tehelňou 1426 22 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Vysoká ulica 422 68 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Vysoká ulica 431 77 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Námestie Majstra Pavla 62 62 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Nad tehelňou 1410 7 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Nad tehelňou 1411 8 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Levoča Kláštorská ulica 551 35 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Gelnica Banícka 714 14 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Gelnica Potočná 205 9 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Gelnica Hlavná 353 30 A pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Gelnica Hnilecká novost. pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Gelnica Nemocničná 1278 38 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Smolnícka Huta Smolnícka Huta 80 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Smolnícka Huta Smolnícka Huta 84 pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Smolnícka Huta Smolnícka Huta 21 D pitná voda 21.9.2023 25.9.2023
Smolnícka Huta Smolnícka Huta 143 A pitná voda 21.9.2023 25.9.2023