PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Spišská Teplica Družstevná 191 26 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Spišská Teplica Družstevná 197 39 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Spišská Teplica Okružná 585 51 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Spišská Teplica Okružná nov. pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Spišská Teplica Osloboditeľov 158 102A pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Družstevná 284 31A pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Hlavná 212 91 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Hlavná 247 126 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba J. Gejdoša 426 15 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Poľná 48 4C pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Školská 172 7 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Športová 3 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Štefánikova 548 21 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022
Štrba Tatranská 434 8 pitná voda 27.5.2022 31.5.2022