PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Toporec Podolínska 414 89 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 418 93 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Vlčí Grund 254 40 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 426 101 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 428 103 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 389 64 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 418 93 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 418 93 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Toporec Podolínska 418 93 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Hviezdoslavova 362 38A pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Hviezdoslavova 376 24A pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Hviezdoslavova 635 62B pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Letná 183 55 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Letná 185 53 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Letná 199 43 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Nová 341 37 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Petzvalova 287 31 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Petzvalova nov. pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Slnečná 935 69C pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá SNP 476 17 pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá Štefánikova 69 22A pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Spišská Belá  Hviezdoslavova 634 63A pitná voda 7.2.2024 9.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 4 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 10 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 208 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 202 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 208 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 217 3 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 206 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 207 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 219 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 210 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 211 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 220 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 214 3 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 216 3 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 222 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 216 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 223 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 204 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 212 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 218 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 219 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 221 2 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 210 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 211 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami 216 1 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Stráne pod Tatrami Stráne pod Tatrami parc. č. 97 pitná voda 7.2.2024 12.2.2024
Lučivná Hlavná 127 94 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Lučivná Hlavná 159 109 C pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Lučivná Hlavná 162 105 B pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Fraňa Kráľa 190 5 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Mierová 885 54 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Mierová 937 23 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Okružná 452 27 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Okružná 472 18 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Mierová 118 96 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Svit Školská 606 7 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Šuňava Družstevná píla pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Liptovská Teplička Kufajka 546 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Spišské Bystré Cintorínska 354 37 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Spišské Bystré Cintorínska 325 67 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Spišské Bystré Cintorínska 678 71 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024
Spišské Bystré Cintorínska 313 41 pitná voda 7.2.2024 13.2.2024