PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Spišská Teplica Budovateľská 403 33 A pitná voda 9.7.2021 12.7.2021
Spišská Teplica Družstevná 194 35 B pitná voda 9.7.2021 12.7.2021
Spišská Teplica Osloboditeľov 156 105A pitná voda 9.7.2021 12.7.2021
Spišská Teplica Osloboditeľov 158 102A pitná voda 9.7.2021 12.7.2021
Spišská Teplica Osloboditeľov 159 105 pitná voda 9.7.2021 12.7.2021
Krompachy Družstevná 695 8 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Družstevná 702 22 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Družstevná 729 19 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Hlavná 73 7 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Rázusova 61 529 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Rázusova 487 13 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Rázusova 514 28 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Rázusova 523 47 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Rázusova 536 24 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy SNP 118 470 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy SNP 384 66 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Stará cesta 877 15 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Stará Maša 617 35 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Štúrova 979 41 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Veterná 855 34 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Krompachy Veterná 970 37 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Cintorínska 10 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Hornádska 480 41 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Hviezdoslavova 286 12 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Jilemnického 330 23 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Kostolná 503 8 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Slovenská 384 24 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Vajanského 197 73 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Vajanského 202 78 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Vajanského 243 125 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021
Spišské Vlachy Vajanského 251 134 pitná voda 9.7.2021 13.7.2021