Skoč na obsah Skoč na menu
Hore

PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Vstup do zákazníckej sekcie

Môj zákaznícky
účet
Zavolajte nám 0850 111 800 Napíšte nám Vaše otázky Formulárena stiahnutie Plánovanéodstávky Havárievody

Plánované odstávky

OBMEDZENIA / PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PISM. D) A F)


 

 


OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Adresa odberného miesta Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom
PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Hrabušice, Hlavná 213/39, 053 15 pitná voda 4.9.2020 7.9.2020
Hrabušice, Zimná nov., 053 15 pitná voda 4.9.2020 7.9.2020
Lieskovany 48, 053 21 pitná voda 4.9.2020 7.9.2020
Lieskovany nov., 053 21 pitná voda 4.9.2020 7.9.2020
Podolínec, Družstevná 25, 065 03 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Podolínec, Gen. Štefánika 19, 065 03 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Podolínec, Mariánske nám. 28, 065 03 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Spišská Stará Ves, Jesenského 360/22, 061 01 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Spišská Stará Ves, SNP 23/45, 061 01 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Spišská Stará Ves, SNP 154, 061 01 pitná voda 4.9.2020 8.9.2020
Mníšek nad Popradom 79, 065 22 pitná voda 4.9.2020 9.9.2020
Jarabina 64, 065 31 pitná voda 4.9.2020 9.9.2020
Kamienka 289, 065 32 pitná voda 4.9.2020 9.9.2020
Lechnica 18, 059 06 pitná voda 4.9.2020 9.9.2020
Šarišský Jastrabie 262, 065 48 pitná voda 4.9.2020 9.9.2020
Gelnica, Hlavná ul. 354/20, 056 01 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020
Gelnica, Hutná 26/835, 056 01 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020
Gelnica, Krížna 589/4, 056 01 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020
Gelnica, Turzovská 402/3, 056 01 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020
Jaklovce, Vodárenská 101, 055 61 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020
Margecany, Jarná 194/44, 055 01 pitná voda 4.9.2020 10.9.2020