PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Obmedzenia / prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.Z. § 32 Ods. 1 pism. D) a F)

OBMEDZENIA/PRERUŠENIA DODÁVKY PITNEJ VODY A ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD PODĽA ZÁKONA 442/2002 Z.Z. § 32 ODS. 1 PÍSM. G) AŽ P)

Obec Ulica Súpisné číslo Orientačné číslo Pitná voda Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom PVPS a.s. pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
Štrba 29. januára 637 16 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Čsl. armády 85 69 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Dr. Markušovského 503 23 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Hlavná 108 6 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Hlavná 212 91 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Hlavná 239 118 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Hlavná 255 134A pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Hlavná 255 134B pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba J. Gejdoša 426 15 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba M. Benku 590 37 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Poľná 46 2 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Poľná 48 4C pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Poľná 52 7 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Školská 172 7 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Štefánikova 548 21 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021
Štrba Tatranská 434 8 pitná voda 14.10.2021 18.10.2021