ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A VEDENIE SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Ing. Peter Martinka

predseda predstavenstva

Philippe Guitard

člen predstavenstva

Ing. Martin Bernard MBA

člen predstavenstva

Ing. Robert Tencer

člen predstavenstva

Ing. Peter Dobrý

člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Zuzana Kováčová

predsedkyňa

členovia:

Jozef Pavligovský
JUDr. Gabriel Bodnár
Ing. Štefan Kováč
Ing. Vladimíra Richterová
Ing. Patrik Tkáč, ACCA, PhD.
Ing. Jana Sedláková
Ing. Viera Lichvárová
Mgr. Monika Kurillová

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Robert Tencer

generálny riaditeľ

Ing. Michal Wassermann

výrobný riaditeľ

Ing. Patrik Tkáč, PhD.,ACCA

obchodný riaditeľ

Ing. Daniel Ambroš

finančný riaditeľ