ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ŠTATUTÁRNE ORGÁNY A VEDENIE SPOLOČNOSTI

PREDSTAVENSTVO

Ing. Peter Martinka

predseda predstavenstva

Philippe Guitard

člen predstavenstva

Martin Bernard

člen predstavenstva

Ing. Robert Tencer

člen predstavenstva

Ing. Peter Dobrý

člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA

Ing. Zuzana Kováčová

predsedkyňa

členovia:

Mgr. Zuzana Nebusová
Ing. Jozef Havrila
Ing. Štefan Kováč
Vladimír Majkuth
Mgr. Katarína Hamráková
Ing. Viktor Hayden, PhD.
Ing. Miluše Poláková
Ing. Patrik Tkáč, ACCA, PhD.

VÝKONNÉ VEDENIE SPOLOČNOSTI

Ing. Robert Tencer

generálny riaditeľ

Ing. Matúš Galík, PhD.

výrobný riaditeľ

Ing. Patrik Tkáč, PhD.,ACCA

obchodný riaditeľ

Ing. Eva Sýkorová

finančná riaditeľka