Exkurzia v Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Poprad – v čistiarni odpadových vôd Poprad – Matejovce

V piatok 6.10.2023 sa žiaci našej SOŠ remesiel a služieb,  I. a II. roč. študijného odboru technik vodár – vodohospodár,  zúčastnili veľmi zaujímavého podujatia – prehliadky ČOV Popradskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. v Poprade – Matejovciach. Veľké poďakovanie patrí manažmentu PVPS, a.s. a  predovšetkým Ing. Haydenovi za sprostredkovanie tohto  ukážkového zamestnania – možno  i budúceho pôsobiska našich úspešných absolventov študijného odboru technik vodár – vodohospodár. Vysoko odborným výkladom pána Ing. Haydena pri prehliadke tohto moderného diela získali naši žiaci jedinečné informácie o prevádzke a funkcii čistiarne odpadových vôd, mimochodom jednej z najväčších a najmodernejších v SR. Bol im objasnený princíp činnosti jednotlivých technológií tohto výnimočného diela pri udržiavaní a tvorbe životného prostredia, systém riadenia a veľa ďalších vysoko odborných otázok, na ktoré naši žiaci v priebehu absolvovania tejto ukážky dostali fundované odpovede.

Veríme, že spolupráca Popradskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a SOŠ remesiel a služieb v Poprade v rámci systému duálneho vzdelávania v študijnom odbore technik vodár – vodohospodár bude aj naďalej aktívna.

Ing. Andrea Foltinská

Zástupkyňa riaditeľa SOŠ Poprad