NAHLÁSENIE STAVU MERADLA

Vážení zákazníci

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného od 13.05.2024 prosí o spoluprácu pri nahlásení stavu meradla prostredníctvom formulára nižšie najneskôr do 12.06.2024.

NAHLÁSENIE STAVU ONLINE

„Odoslaním formulára berie odberateľ na vedomie, že spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov PVPS, a.s., pre kontrolu správnosti nahlásených údajov a riešenie prípadných nezrovnalostí .“
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v nasledovnom linku:
https://pvpsas.sk/ochrana-osobnych-udajov/#oouOdberatelia

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia formou samoodpočtu, alebo ktorým zamestnanci Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. z objektívnych dôvodov nevykonajú odpočet vodomeru fyzicky, bude pri fakturácii stavu použité priemerné množstvo vody fakturovaného za predchádzajúce obdobie.

Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme.

PVPS, a.s., Poprad.

CALL Centrum
0850 111 800
info@pvpsas.sk