Ochrana vodomerov pred mrazmi

Keďže sa blíži obdobie trvalejšieho mrazivého počasia, prinášame vám niekoľko praktických rád, ako ochrániť svoje vodomery pred zimou a jej následkami.

Ak je váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite zabezpečiť nasledovné opatrenia:

–     šachtu dôkladne uzatvorte,

–     poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.),

–     vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná ).

V našej podtatranskej oblasti je nezamŕzajúca hĺbka zeminy 1,50 m.

Ak je Váš vodomer umiestnený vo vnútri  nehnuteľnosti:

–      ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer, pomocou vhodných izolačných materiálov,

–      priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému   vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.

V niektorých prípadoch však môže nastať situácia –  jedná sa napr. o chalupy, ktoré nie sú trvalo obývané, že dôjde k zamrznutiu vodomeru v šachtách, nakoľko je v potrubí minimálny, resp. nulový odber vody počas viacerých dní. V týchto prípadoch odporúčame úplne vypustiť vodu zo systému nehnuteľnosti.