Ochrana vodomerov pred mrazmi

Najväčším nepriateľom vodomerov sú hlavne zima a mráz, ktoré ho môžu poškodiť a vám spôsobiť zbytočné nepríjemnosti. Aby ste sa im vyvarovali, radi by sme vám poskytli niekoľko praktických rád.

Ak je váš vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vodomernej šachte), nezabudnite: zabezpečiť nasledovné opatrenia:

–    šachtu dôkladne uzatvorte,

–    poklop šachty prikryte tepelnou izoláciou (napr. polystyrénom a pod.),

–    vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou v prípade zvlášť silných mrazov (pokiaľ je   vodomer osadený v nezamŕzajúcej hĺbke, nie je izolácia potrebná ).

Ak je váš vodomer umiestnený vo vnútri  nehnuteľnosti:

–    ochraňujte potrubie vystavené mrazu, rovnako ako vlastný vodomer, pomocou vhodných izolačných materiálov,

–    priestor, kde je vodomer umiestnený, dobre uzatvorte proti vnikajúcemu studenému  vzduchu zvonku (napr. rozbité pivničné okienko a prievan môžu byť v mrazivých dňoch príčinou zamrznutia a poškodenia vodomeru).

Ako tepelnú izoláciu zásadne nepoužívajte materiály, ktoré môžu navlhnúť.