Oznamujeme zákazníkom, že v zimnom období od 11.12.2023 k realizácii vodovodných prípojok a montáží meradiel budeme pristupovat‘ len v prípade vhodných klimatických podmienok. Nakoľko pri nízkych teplotách v zimnom období nie je možné dodržat‘ technologické postupy pri montáži vodovodných prípojok a hrozí vznik porúch z dôvodu premrznutia vodovodného potrubia a následné prerušenie dodávky pitnej vody.“