Oslávte s nami Svetový deň vody

Dňa 22. marca si verejnosť pravidelne pripomína Svetový deň vody. Tento rok sa nesie v znamení témy  o urýchlení zmien k vyriešeniu  krízy vody a hygieny. My všetci, rodina, škola, pracovisko môžeme zmeniť spôsob, akým vo svojom každodennom živote vodu používame, konzumujeme a hospodárime s ňou. Preto si ešte viac vážme našu nenahraditeľnú tekutinu svojho života.

Pri tejto príležitosti sme pre svojich zákazníkov pripravili:

Bezplatnú analýzu pitnej vody na dusičnany

Zvýšený obsah dusičnanov je  jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov kvality vody v domových studniach. Obyvatelia  regiónu, ktorí využívajú vlastné zdroje (domové studne) si môžu dať analyzovať dusičnany dňa 23.3.2023, t.j. vo štvrtok. Je potrebné doniesť minimálne  100 ml vzorky pitnej vody v čistej a označenej nádobe údajmi zákazníka na vrátnicu PVPS a.s. v Poprade alebo v jej pobočkách v Spišskej Novej Vsi a v Starej Ľubovni v čase od 7.00 – 13.30 hod. 

Okrem uvedenej služby PVPS, a.s. ponúka aj zľavu 10 % na minimálny rozbor vody v zmysle Vyhl. MZ SR č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu pitnej vody a vhodnosť jej použitia na pitné účely.

Záujemcovia si môžu objednať minimálny rozbor v 12. týždni, t.j. od 20.3.2023 do 24.3.2023 telefonicky na t.č. 052/7873149. Cena za uvedený rozbor bude v hodnote 168,26 € s DPH.

Vzorky budú odobraté podľa pokynov zamestnancov laboratória – buď samotným zákazníkom alebo   pracovnou skupinou spoločnosti. Odber aj analýzy vzoriek vykoná  skúšobné laboratórium útvaru kontroly kvality PVPS, a.s. v zmysle Osvedčenia o akreditácii S-250, ktoré potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať skúšky a odbery nestranne, dôveryhodne, v zmysle plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.

Navštívte nás  v obchodnom centre MAX Poprad

Svetový deň vody dávame do pozornosti svojim zákazníkom aj  organizovaním prezentácie spoločnosti  v  obchodno-zábavnom centre. Zástupcovia nášho zákazníckeho útvaru  vám zodpovedia na rôzne otázky týkajúce sa vodárenskej problematiky. Pre návštevníkov stánku bude pripravený vodný bar. Nájdete nás na prízemí v OC MAX Poprad dňa 22.03.2023 od 12.00 – 16.00 hod.

Tešíme sa na vašu návštevu.