22.
marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. Mottom tohtoročného Svetového dňa vody je „Využitie vody pre mier“. Svetový deň vody 2024 je o spolupráci na vyvážení potrieb každého, s odhodlaním zabezpečiť, aby nikto nezostal pozadu, aby sa voda stala katalyzátorom pre mierovejší svet. S rastúcimi vplyvmi zmeny klímy a rastúcim počtom obyvateľov existuje naliehavá potreba v rámci krajín i medzi nimi zjednotiť sa na ochrane a zachovaní nášho najcennejšieho zdroja.

Pri tejto príležitosti ponúka Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zľavu 10 % na minimálny rozbor pitnej vody v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 91/2023, ktorou sa stanovujú požiadavky na kvalitu pitnej vody a vhodnosť jej použitia na pitné účely.  Súčasťou minimálneho rozboru bude fyzikálno-chemický, mikrobiologický a biologický rozbor vody za účelom posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitné účely. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor v 12. týždni, t.j. od 18. 3. do 22. 3. 2024 telefonicky na čísle +421 52 787 31 49. Cena za  rozbor a odber vzorky s 10 % zľavou predstavuje 168,26 € s DPH. Vzorky budú odobrané pracovníkmi laboratória PVPS, a.s. po dohode so zákazníkom. Odber aj analýzy vzoriek vykoná skúšobné laboratórium útvaru kontroly kvality, ktoré v zmysle Osvedčenia o akreditácii S-250 je spôsobilé vykonávať skúšky a odbery nestranne a dôveryhodne v zmysle plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.  

Deň otvorených dverí a prezentácie pre školy

Pre školské kolektívy ponúka PVPS, a.s. pri tejto príležitosti a počas roka exkurzie do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. Študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy vodárenských zariadení alebo čistiarní odpadových vôd. Pre školy sú pripravené prehliadky exteriérov a odborné prezentácie v slovenskom alebo v anglickom jazyku.

Prezentácia spoločnosti v obchodnom a nákupnom centre v Poprade

Svetový deň vody pripomíname svojim zákazníkom aj  organizovaním prezentácie spoločnosti  dňa 22.03.2024 v obchodnom a nákupnom centre OC MAX Poprad v čase od 13.00 – 16.00 hod. Pri tejto príležitosti ponúkame návštevníkom stánku poradenstvo z vodárenskej problematiky. Taktiež bude k dispozícii  možnosť informovať sa o zákazníckych službách, inováciách, technológiách či kvalite pitnej vody. Zároveň bude pripravený v prezentačnom stánku vodný bar, ktorý vás príjemne osvieži počas dňa.