V mesiaci marec sme pri príležitosti Svetového dňa vody vyhodnotili výtvarnú súťaž pre základné školy „Kolobeh vody a jeho variácie“. Do súťaže sme oslovili 5 základných škôl v našom regióne.

Z celkových 42 prác sme vybrali tieto víťazné práce:

1. miesto: ZŠ Levočská 11, Spišská Nová Ves

   

2. miesto: ZŠ s MŠ Dostojevského č. 2616, Poprad

3. miesto: ZŠ s MŠ Vikartovce, ul. Školská 138