Vážení zákazníci,

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad / ďalej len PVPS, a.s. / Vás v súvislosti so zmenou ceny vodného a stočného od 13.05.2024 prosí o spoluprácu.

PVPS, a.s., umožňuje realizáciu mimoriadnych odpočtov prostredníctvom nahlásenia stavu vodomerov pomocou internetovej stránky: https://pvpsas.sk/nahlasenie-stavu-meradla/ , ktorý umožňuje zákazníkovi vykonať samoodpočet v jemu vyhovujúcom čase.

Odpočet je možné nahlásiť aj prostredníctvom e-mailu na info@pvpsas.sk, resp. telefonicky na call centre našej spoločnosti: 0850 111 800.

Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste nám ho najneskôr do 12.06.2024.

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia formou samoodpočtu, alebo ktorým zamestnanci PVPS, a.s., z objektívnych dôvodov nevykonajú odpočet vodomeru fyzicky, bude pri fakturácii stavu použité priemerné množstvo vody fakturovaného za predchádzajúce obdobie.

Za ústretovosť a pochopenie vopred ďakujeme.

PVPS, a.s., Poprad.